Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vĩnh Bảo giải ngân nguồn vốn vay hỗ trợ việc làm, duy trì mở rộng việc làm theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.

Ngày 27/4/2022, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vĩnh Bảo tổ chức giải ngân nguồn vốn

Chi tiết

Ngân hàng Chính sách xã hội Quận Ngô Quyền triển khai thực hiện Cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính Phủ

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh

Chi tiết

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kiến Thụy giải ngân nguồn vốn vay hỗ trợ việc làm, duy trì mở rộng việc làm theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 27/4/2022, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kiến Thụy tổ chức giải ngân nguồn vốn

Chi tiết

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội quận Kiến An tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác vay vốn tại cơ sở

Chiều ngày 27/4, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội quận, tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp

Chi tiết

Ngân hàng Chính sách xã hội quận Hồng Bàng giải ngân nguồn vốn vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP

Thực hiện sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng trong việc triển khai thực hiện chính

Chi tiết

Cho vay chương trình Học sinh sinh viên mua máy vi tính trong gói phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP của chính phủ tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện An Lão

Căn cứ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tín dụng đối với

Chi tiết

Ngân hàng Chính sách xã hội quận Kiến An giải ngân hơn 3,7 tỷ đồng cho các hộ vay

Ngân hàng Chính sách xã hội quận Kiến An vừa tổ chức giải ngân hơn 3,7 tỷ đồng cho các

Chi tiết

Ngân hàng Chính sách xã hội quận Ngô Quyền: Triển khai rà soát nhu cầu vốn thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KT – XH theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính Phủ

Để góp phần đưa nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, không lỡ nhịp với tiến trình phục hồi

Chi tiết