Giao ban quý IV Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quận

Chiều ngày 10/01, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quận tổ chức giao ban quý IV năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý I năm 2023. Đồng chí Nguyễn Phong Doanh – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quận chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
Đồng chí Nguyễn Phong Doanh – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quận chủ trì hội nghị
Đồng chí Nguyễn Phong Doanh – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quận chủ trì hội nghị

Tính đến hết tháng 12/2022, tổng nguồn vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội quận đạt hơn 216 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay là 174 tỷ 125 triệu đồng; nguồn vốn huy động tiết kiệm đạt 41 tỷ 878 triệu đồng. Hiện Ngân hàng Chính sách xã hội quận đang triển khai 11 chương trình cho vay bao gồm: hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo, hỗ trợ tạo việc làm, cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cho vay học sinh sinh viên mua máy tính, cho vay Nhà ở xã hội theo Nghị định 100, cho vay Nhà ở xã hội theo Nghị quyết 52, cho vay chủ doanh nghiệp trả lương ngừng việc, cho vay cơ sở giáo dục đào tạo mầm non, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường. Nợ quá hạn tại thời điểm cuối năm 2022 là hơn 202 triệu đồng, chiếm 0,12% tổng dư nợ, giảm gần 35 triệu đồng so với cuối năm 2021. Các điểm giao dịch tại các phường làm tốt việc trực giao dịch hàng tháng và giải quyết trên 90% khối lượng công việc giao dịch với khách hàng, giúp các hộ vay tiếp cận vốn nhanh nhất, thuận lợi nhất.

Đồng chí Lê Thị Vi – Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận
Đồng chí Lê Thị Vi – Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận

6-9a058dddd74b4b2e963f361ad47647c2

5-474582a1ffad458a9e1ec5514d44c5be

Các ý kiến tham gia tại hội nghị
Các ý kiến tham gia tại hội nghị

Quý I năm 2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quận sẽ phối hợp phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận, Ủy ban nhân dân các phường và các tổ dân phố thường xuyên rà soát, lập danh sách các hộ nghèo, cận nghèo, có mức sống trung bình, mới thoát nghèo đủ điều kiện vay vốn; chỉ đạo tổ đôn đốc thu nợ khó đòi phường Bắc Sơn, phường Đồng Hòa có kế hoạch, biện pháp xử lý thu nợ quá hạn. Đồng thời, tham mưu, đề xuất với Quận ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân quận tiếp tục cân đối chuyển 1,5 tỷ đồng nguồn vốn vay Ngân sách địa phương năm 2023 theo quyết định số 1415 ngày 14/9/2022 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố, ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với chương trình Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm./.

Thúy Duân– Cổng thông tin điện tử quận Kiến An thành phố Hải Phòng (https://kienan.haiphong.gov.vn/Tin-tuc—Su-kien/Giao-ban-quy-IV-Ban-dai-dien-Hoi-dong-quan-tri-Ngan-hang-Chinh-sach-xa-hoi-quan-110925.html)

Các tin khác liên quan