HỆ THỐNG VĂN BẢN

*Văn bản của Chính phủ

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
61/2015/NĐ-CP 09/07/2015 Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
01/NQ-CP 03/01/2015 Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015
18/2014/NĐ-CP 14/03/2014 Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản
222/2013/NĐ-CP 31/12/2013 Về việc thanh toán bằng tiền mặt
182/2013/NĐ-CP 14/11/2013 Về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã , tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
68/2013/NĐ-CP 28/06/2013 Về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm tiền gửi
65/2013/NĐ-CP 27/06/2013 Về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
55/2013/NĐ-CP 22/05/2013 Về việc Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
49/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương
44/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động
45/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
46/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động động về tranh chấp
264/BC-CP 24/11/2011 Báo cáo giải trình và trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XIII
80/NQ-CP 19/05/2011 Về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020
64/NQ-CP 21/12/2010 Về việc đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội
30a/2008/NQ-CP 27/12/2008 Về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo
78/2002/NĐ-CP 04/10/2002 Về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác

*Văn bản của Thủ tướng Chính phủ

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1013/QĐ-TTg 06/06/2016 Về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại NHCSXH theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ
979/QĐ-TTg 31/05/2016 Về việc bổ nhiệm ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội
882/TTg-KGVX 30/05/2016 Về việc thực hiện Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ
401/QĐ-TTg 14/03/2016 Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
09/2016/QĐ-TTg 02/03/2016 Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên Y khoa sau khi đã tốt nghiệp, trong thời gian thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được cấp chứng chỉ hành nghề
307/QĐ-TTg 26/02/2016 Về điều chỉnh mức cho vay đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn
306/QĐ-TTg 26/02/2016 Về điều chỉnh mức cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn
2525/QĐ-TTg 31/12/2015 Về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2016
33/2015/QĐ-TTg 10/08/2015 Về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2)
30/2015/QĐ-TTg 31/07/2015 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính đối với NHCSXH ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ
28/2015/QĐ-TTg 21/07/2015 Về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo
976/QĐ-TTg 01/07/2015 Về việc ban hành Quy chế phân loại nợ tại NHCSXH
959/QĐ-TTg 30/06/2015 Về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kiêm giữ chức Ủy viên HĐQT NHCSXH
750/QĐ-TTg 01/06/2015 Về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH
678/QĐ-TTg 19/05/2015 Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư BCH TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kiêm giữ chức Ủy viên HĐQT NHCSXH
297/QĐ-TTg 05/03/2015 Về việc Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020
222/QĐ-TTg 12/02/2015 Về việc bổ nhiệm ông Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc kiêm giữ chức Ủy viên HĐQT NHCSXH
48/2014/QĐ-TTg 28/08/2014 Về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung
44/2014/QĐ-TTg 15/08/2014 Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai
18/CT-TTg 15/07/2014 Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
1052/QĐ-TTg 26/06/2014 Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kiêm giữ chức Ủy viên HĐQT NHCSXH
1052/QĐ-TTg 26/06/2014 Về việc bổ nhiệm ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm giữ chức Ủy viên HĐQT NHCSXH
1049/QĐ-TTg 26/06/2014 Về việc ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn
872/QĐ-TTg 06/06/2014 Về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH
29/2014/QĐ-TTg 26/04/2014 Về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương
477/QĐ-TTg 07/04/2014 Về việc phê duyệt kế hoạch vay và trả nợ năm 2014
401/QĐ-TTg 19/03/2014 Về việc cử ông Đào Quang Thu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị NHCSXH
381/QĐ-TTg 18/03/2014 Về việc thành lập Ban công tác tài chính vi mô
363/QĐ-TTg 11/03/2014 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành triển khai “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015″ và Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng”
18/2014/QĐ-TTg 03/03/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2004 về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
179/CĐ-TTg 10/02/2014 Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014
164/QĐ-TTg 21/01/2014 Về việc phê duyệt Đề án “Xử lý nợ xấu của Ngân hàng Chính sách xã hội”
128/QĐ-TTg 16/01/2014 Về việc thay đổi Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội
2621/QĐ-TTg 31/12/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ
1826/QĐ-TTg 09/10/2013 Về việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội
1465/QĐ-TTg 21/08/2013 Về việc thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc
1196/QĐ-TTg 19/07/2013 Về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên
983/QĐ-TTg 24/06/2013 Về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị NHCSXH
555/QĐ-TTg 05/04/2013 Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị NHCSXH
556/QĐ-TTg 05/04/2013 Về việc bổ nhiệm ông Lê Ngọc Bảo, Chánh Văn phòng NHCSXH, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH
539/QĐ-TTg 01/04/2013 Về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 – 2015
79/LĐCP 18/03/2013 Gửi cán bộ, nhân viên Ngân hàng Chính sách xã hội nhân Kỷ niệm 10 năm thành lập
15/2013/QĐ-TTg 23/02/2013 Về tín dụng đối với hộ cận nghèo
54/2012/QĐ-TTg 04/12/2012 Về việc Ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 – 2015
1489/QĐ-TTg 08/10/2012 Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 – 2015
1104/QĐ-TTg 17/08/2012 Về việc ông Võ Đức Tiến thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng Chính sách xã hội
852/QĐ-TTg 10/07/2012 Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2011 – 2020
716/QĐ-TTg 14/06/2012 Về việc triển khai thí điểm giải pháp hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ, lụt vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung
705/QĐ-TTg 12/06/2012 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020
599/QĐ-TTg 22/05/2012 Về việc bổ nhiệm và thay đổi Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội
558/QĐ-TTg 15/05/2012 Về việc bổ nhiệm ông Đào Minh Tú giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
474/CĐ-TTg 10/04/2012 Về việc hỗ trợ sinh viên khó khăn học đại học, cao đẳng
366/QĐ-TTg 31/03/2012 Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 – 2015
254/QĐ-TTg 01/03/2012 Phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015″
09/2012/QĐ-TTg 10/02/2012 Điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long
1688/QĐ-TTg 27/09/2011 Về việc bổ nhiệm ông Dương Quyết Thắng giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội
1508/TTg-KTTH 25/08/2011 Về việc phí quản lý đối với Ngân hàng Chính sách xã hội
853/QĐ-TTg 03/06/2011 Về điều chỉnh mức cho vay và lãi suất cho vay đối với học sinh, sinh viên
09/2011/QĐ-TTg 30/01/2011 Về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 – 2015
1998/QĐ-TTg 03/11/2010 Điều chỉnh cơ chế, chính sách thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Sửu Long
67/2010/QĐ-TTg 29/10/2010 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở
50/2010/QĐ-TTg 28/07/2010 Về ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội
1956/QĐ-TTg 27/11/2009 Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020″
1592/QĐ-TTg 12/10/2009 Về việc tiếp tục thực hiện một số Chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt đến năm 2010 cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn
121/2009/QĐ-TTg 09/10/2009 Về cơ chế hoạt động của các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng và chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề
92/2009/QĐ-TTg 08/07/2009 Về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn
71/2009/QĐ-TTg 29/04/2009 Phê duyệt Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh XKLĐ góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 – 2020
30/2009/QĐ-TTg 23/02/2009 Về việc hỗ trợ đối với lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế
167/2008/QĐ-TTg 12/12/2008 Về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở
126/2008/QĐ-TTg 15/09/2008 Về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn
1151/QĐ-TTg 26/08/2008 Phê duyệt bổ sung các dự án đầu tư (giai đoạn 2) thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long
78/2008/QĐ-TTg 10/06/2008 Về một số chính sách thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ
74/2008/QĐ-TTg 09/06/2008 Về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2008 – 2010
51/2008/QĐ-TTg 24/04/2008 Về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật
157/2007/QĐ-TTg 27/09/2007 Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
31/2007/QĐ-TTg 05/03/2007 Về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn
32/2007/QĐ-TTg 05/03/2007 Về cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn
212/2006/QĐ-TTg 20/09/2006 Về tín dụng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ và doanh nghiệp sử dụng người lao động là người sau cai nghiện ma túy
1212/TTg-KTTH 24/08/2005 Về việc xử lý một số vấn đề liên quan đến hoạt động của NHCSXH
204/2005/QĐ-TTg 15/08/2005 Về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long
71/2005/QĐ-TTg 05/04/2005 Về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm
62/2004/QĐ-TTg 16/04/2004 Về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
131/2002/QĐ-TTg 04/10/2002 Về việc thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội

*Văn bản của Hội đồng quản trị

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Nghị quyết Đại hội XII 28/01/2016 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngày 28 tháng 1 năm 2016
17/HĐQT-BKS 04/03/2015 Về Chương trình kiểm tra giám sát năm 2015 của HĐQT, Ban đại diện HĐQT các cấp và Ban kiểm soát NHCSXH
13/HĐQT-BKS 26/02/2014 Về chương trình kiểm tra giám sát năm 2014 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội
1196/QĐ-TTg 19/07/2013 Về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên
26/GUQ-HĐQT 31/05/2013 Uỷ quyền về việc ký văn bản của Ban Kiểm soát NHCSXH
15/QĐ-HĐQT 05/03/2013 Về việc Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn
11/HĐQT-BKS 21/02/2013 Về chương trình kiểm tra giám sát năm 2013
01/HĐQT-BKS 31/01/2012 Chương trình kiểm tra giám sát năm 2012 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội
15/QĐ-HĐQT 27/01/2011 Ban hành Quy định xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội
49/HĐQT-BKS 10/06/2010 Về việc thực hiện công tác kiểm tra giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị
15/QĐ-HĐQT 07/01/2008 Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin Ngân hàng Chính sách xã hội
218/NHCS-HĐQT 04/10/2005 Về việc chuẩn bị nguồn lực cho việc thực hiện kế hoạch tín dụng năm 2006 và khắc phục hậu quả cơn bão số 7
242/QĐ-HĐQT 26/08/2004 Về việc công nhận mẫu biểu trưng Logo của Ngân hàng Chính sách xã hội
229/QĐ-HĐQT 27/07/2004 Về việc thành lập Trang tin điện tử – Website Ngân hàng Chính sách xã hội
783/QĐ-HĐQT 27/07/2003 Về việc Ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn
162/QĐ-HĐQT 17/04/2003 Về việc Ban hành quy chế hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp
161/QĐ-HĐQT 17/04/2003 Về việc Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội
159/QĐ-HĐQT 08/04/2003 Về việc Ban hành quy chế làm việc của Ban chuyên gia tư vấn Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội

*Văn bản của Tổng giám đốc

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1206/CĐ-NHCS 29/04/2016 Về việc thủy, hải sản chết
575/NHCS-TDSV 14/03/2016 Về việc hướng dẫn điều chỉnh mức cho vay theo Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ
576/NHCS-TDSV 14/03/2016 Về việc hướng dẫn điều chỉnh mức cho vay theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ
543/NHCS-KHNV 10/03/2016 Về việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách theo các Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg, 29/2013/QĐ-TTg và 755/QĐ-TTg
212/CĐ-NHCS 25/01/2016 Về việc khắc phục hậu quả do thiên tai
65/NHCS-TDSV 08/01/2016 Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 05/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ
3364/CĐ-NHCS 02/10/2015 Về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 4
3113/CĐ-NHCS 14/09/2015 Về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 3
2861/NHCS-QLN 14/08/2015 Về việc hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai
2860/QĐ-NHCS 13/08/2015 Về việc công bố thủ tục giải quyết công việc mới thuộc thẩm quyền giải quyết của NHCSXH
2687/NHCS-TĐKT 29/07/2015 Về việc phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2015 – 2020
2333/CĐ-NHCS 10/07/2015 Về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 2
2133/NHCS-TĐKT 01/07/2015 Về việc khen thưởng thành tích kháng chiến, làm nhiệm vụ ở tuyến 1 biên giới, hải đảo xa và làm nhiệm vụ quốc tế
1983/CĐ-NHCS 24/06/2015 Về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 1
1989/NHCS-TĐKT 24/06/2015 Về việc phát động thi đua kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam
1513/QĐ-NHCS 29/05/2015 Về việc ban hành Quy định mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại NHCSXH
710/QĐ-NHCS 30/03/2015 Về việc công bố thủ tục giải quyết công việc mới ban hành, thủ tục giải quyết công việc được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của NHCSXH
444/CĐ-NHCS 25/02/2015 Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015
4325/NHCS-TDNN 25/12/2014 Hướng dẫn thực hiện cho vay vốn theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung
3989/CĐ-NHCS 07/12/2014 Về việc tổ chức phòng chống cơn bão Hagupit
3913/CĐ-NHCS 28/11/2014 Về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 4
3827/NHCS-HĐKH 20/11/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung việc báo cáo, đánh giá, thẩm định, công nhận sáng kiến
3770/NHCS-TĐKT 17/11/2014 Về việc phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Hội nghị thi đua yêu nước NHCSXH lần thứ II, Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VII
3752/QĐ-NHCS 13/11/2014 Về việc ban hành biểu phí dịch vụ qua hệ thống NHCSXH
3410/QĐ-NHCS 10/10/2014 Về việc công bố thủ tục giải quyết công việc mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của NHCSXH
3337/NHCS-TDSV 30/09/2014 Về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương theo Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ
3218/CĐ-NHCS 19/09/2014 Về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 3
2567/CĐ-NHCS 18/07/2014 Về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 2
2509/NHCS-TĐKT 14/07/2014 Về việc thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ những tháng cuối năm 2014
2389/NHCS-TDNN 04/07/2014 Về việc cho vay đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg
966/NHCS-TĐKT 16/04/2014 Về việc thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014
887/NHCS-TĐKT 04/04/2014 Về việc triển khai Thông tư Liên tịch số 03/2011/TTLT-BNV-TTCP và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ
623/NHCS-TDNN 14/03/2014 Về việc cho vay vốn đối với hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo theo Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ
346/QĐ-NHCS 23/01/2014 Về việc công bố thủ tục giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của Ngân hàng Chính sách xã hội
355/NHCS-TDNN 23/01/2014 Về việc tiếp tục thực hiện cho vay đối với các hộ dân tộc thiểu số di dân thực hiện định canh định cư đến năm 2015
04/NHCS-TDNN 02/01/2014 Về việc thực hiện cho vay vốn để hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề và đi xuất khẩu lao động cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2013 – 2015 theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ
4129/QĐ-NHCS 31/12/2013 Về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế các thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền giải quyết của NHCSXH
4020/NHCS-TĐKT 26/12/2013 Về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013
3953/NHCS-TĐKT 20/12/2013 Về việc báo cáo công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trong hệ thống NHCSXH
3999/NHCS-TĐKT 20/12/2013 Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện triển khai thành công Dự án Hiện đại hóa tin học NHCSXH
3827/NHCS-TDNN 12/12/2013 Về việc hướng dẫn thực hiện cho vay vốn theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 – 2015
3798/NHCS-TĐKT 09/12/2013 Về việc phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
3647/CĐ-NHCS 18/11/2013 Về việc khắc phục hậu quả do thiên tai
3602/CĐ-NHCS 09/11/2013 Về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 14
3599/CĐ-NHCS 08/11/2013 Về việc tổ chức phòng chống bão HaiYan
3522/CĐ-NHCS 05/11/2013 Về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 13
3451/CĐ-NHCS 01/11/2013 Về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 12
3308/CĐ-NHCS 14/10/2013 Về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 11
3288/TB-NHCS 10/10/2013 Về việc thực hiện lãi suất cho vay đối với chương trình hộ cận nghèo, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, chương trình hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn
3078/CĐ-NHCS 30/09/2013 Về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 10
2988/CĐ-NHCS 18/09/2013 Về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 8
2988/CĐ-NHCS 06/09/2013 Về việc khắc phục hậu quả do thiên tai
2764/CĐ-NHCS 07/08/2013 Về việc tổ chức phòng chống bão số 6
2724/CĐ-NHCS 02/08/2013 Về việc tổ chức phòng chống bão số 5
2655/NHCS-TDSV 23/07/2013 Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 1196/QĐ-TTg ngày 19/07/2013 của Thủ tướng Chính phủ
2506/QĐ-NHCS 10/07/2013 Về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản trong hệ thống NHCSXH
2744/NHCS-TDNN 06/07/2013 Thực hiện cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 – 2015 theo Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ
2221/CĐ-NHCS 24/06/2013 Về việc khắc phục hậu quả do thiên tai
1444/QĐ-NHCS 09/05/2013 Về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế các thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền giải quyết của NHCSXH
970/TB-NHCS 10/04/2013 Về việc phát sóng phim tài liệu 10 năm xây dựng và phát triển
330/NHCS-TDSV 08/02/2013 Về tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 05 năm Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên
297/NHCS-TDNN 04/02/2013 Về việc Hướng dẫn thực hiện cho vay người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp theo Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ
80/NHCS-TCCB 11/01/2013 Về việc thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013
3976/NHCS-TB 19/12/2012 Về việc phối hợp tuyên truyền, nhận và phát hành báo năm 2013
118/QĐ-HĐQT 12/12/2012 Về việc Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng NHCSXH
3421/CĐ-NHCS 26/10/2012 Về việc tổ chức phòng chống bão số 8
3197/CĐ-NHCS 05/10/2012 Về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 7
2967/CĐ-NHCS 07/09/2012 Về việc khắc phục hậu quả do thiên tai
2843/CĐ-NHCS 17/08/2012 Về việc tổ chức phòng chống bão số 5
2437/NHCS-TDNN 13/07/2012 Về việc hướng dẫn thực hiện cho vay hộ nghèo xây dựng chòi tránh lũ, lụt theo Quyết định số 716/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ
1614/BC-NHCS 02/05/2012 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ
1006/NHCS-TB 22/03/2012 Thông báo số 1006/NHCS-TB ngày 22 tháng 03 năm 2012 của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc thông tin tuyên truyền
1006/NHCS-TB 22/03/2012 Về việc thông tin tuyên truyền
568/NHCS-TDSV 24/02/2012 Về việc đề cương kiểm tra liên ngành về thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg
166/QĐ-NHCS 20/01/2012 Về việc ban hành kế hoạch rà soát quy định, thủ tục giải quyết công việc
147/NHCS-TCCB 19/01/2012 Về việc phát động thi đua lập thành tích trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”
3284/NHCS-KHNV 30/12/2011 Về việc sử dụng vốn huy động và quản lý chi tiêu kế hoạch tín dụng
3238/NHCS-TB 29/12/2011 Về việc phối hợp tuyên truyền, nhận và phát hành báo
3233/QĐ-NHCS 28/12/2011 Về việc công bố sửa đổi các thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội
3215/NHCS-TCCB 27/12/2011 Về việc hướng dẫn xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trong hệ thống NHCSXH
2934/NHCS-TDNN 02/12/2011 Về việc sửa đổi, bổ sung nghiệp vụ phát hành Biên lai thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm của tổ viên Tổ TK&VV và thanh toán hoa hồng cho Tổ TK&VV
2888/NHCS-TCCB 24/11/2011 Về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch luân chuyển, đào tạo cán bộ
2753/CĐ-NHCS 09/11/2011 Về việc khắc phục hậu quả do thiên tai
2748/NHCS-QLN 08/11/2011 Về ủy quyền gia hạn nợ rủi ro
2752/NHCS-TCCB 07/11/2011 Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng
2712/CĐ-NHCS 03/11/2011 Về việc khắc phục hậu quả do thiên tai
2621/QĐ-NHCS 26/10/2011 Về việc sửa đổi, bổ sung mã số thống kê theo Quyết định 49/QĐ-NHCS ngày 06/01/2011 và Quy định chế độ báo cáo thống kê ban hành kèm theo Quyết định 1466/QĐ-NHCS ngày 17/6/2011 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội
2611/QĐ- KHNV 26/10/2011 Về việc một số vướng mắc sau hội nghị tập huấn chế độ báo cáo thống kê
2621/QĐ-NHCS 26/10/2011 Về việc sửa đổi, bổ sung mã số thống kê theo Quyết định 49/QĐ-NHCS ngày 06/01/2011 và Quy định chế độ báo cáo thống kê ban hành kèm theo Quyết định 1466/QĐ-NHCS ngày 17/6/2011 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội
2621/QĐ-NHCS 26/10/2011 Về việc sửa đổi, bổ sung mã số thống kê ban hành theo Quyết định 49/QĐ-NHCS ngày 06/01/2011 và Quy định chế độ báo cáo thống kê ban hành kèm theo Quyết định 1466/QĐ-NHCS ngày 17/6/2011 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội
2611/QĐ- KHNV 26/10/2011 Về việc một số vướng mắc sau hội nghị tập huấn chế độ báo cáo thống kê
2568/NHCS-TDSV 21/10/2011 Về việc cho vay học nghề lao động nông thôn
2568/NHCS-TDSV 21/10/2011 Về việc cho vay học nghề lao động nông thôn
2555/NHCS-TCCB 19/10/2011 Về việc hướng dẫn công tác nhận xét, đánh giá cán bộ
2364/NHCS-TDSV 27/09/2011 Về việc giải đáp vướng mắc về nghiệp vụ tín dụng chương trình cho vay học sinh, sinh viên
2366/NHCS-TDSV 27/09/2011 Về việc thực hiện mẫu giấy xác nhận học sinh, sinh viên theo công văn số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29 tháng 3 năm 2011
2362/NHCS-TDNN 26/09/2011 Về việc cho vay bổ sung đối với lao động đi xuất khẩu lao động tại Libya, các nước Bắc Phi và Trung Đông phải về nước trước hạn
2318/NHCS-QLN 20/09/2011 Về việc phân loại và xử lý nợ rủi ro đã hết thời gian khoanh nợ
2230/NHCS-KHNV 09/09/2011 Về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn cho vay chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên và các chương trình tín dụng khác
1662/NHCS-TDSV 08/07/2011 Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 853/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
1676/QĐ-NHCS 08/07/2011 Về việc ban hành tạm thời Bản Tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ Ngân hàng Chính sách xã hội
1607A/NHCS-TB 01/07/2011 Về việc tiếp tục phối hợp tuyên truyền, nhận và phát hành báo
1490/NHCS-TD 21/06/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong văn bản số 682/NHCS-TD ngày 23/4/2007 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn thực hiện cho vay vốn theo Quyết định số 212/2006/QĐ-TTg ngày 20/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ
1116/NHCS-QLN 16/05/2011 Về việc giải đáp vướng mắc sau hội nghị tập huấn về xử lý nợ bị rủi ro
896/NHCS-TDNN 21/04/2011 Về việc chấm điểm, đánh giá, phân loại Tổ TK&VV
879/QĐ-NHCS 19/04/2011 Về việc công bố bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế các thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội
883/NHCS-TDSV 19/04/2011 Về việc giải đáp vướng mắc về nghiệp vụ tín dụng
876/NHCS-KH 18/04/2011 Tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định thay thế NĐ 78/2002/NĐ-CP
794/NHCS-CNTT 08/04/2011 Về chương trình kiểm tra chuyên đề Công nghệ thông tin năm 2011
737/NHCS-TDSV 04/04/2011 Về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo số 58/TB-VPCP
720/NHCS-TDNN-HSSV 29/03/2011 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác
601/NHCS-TDSV 15/03/2011 Về việc tách và theo dõi dư nợ cho vay đến từng học sinh, sinh viên
573/NHCS-TDSV 14/03/2011 Về việc triển khai nhiệm vụ theo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị sơ kết 3 năm chương trình Tín dụng học sinh, sinh viên
450/QĐ-NHCS 24/02/2011 Về việc công bố hủy bỏ và bổ sung thủ tục giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của Ngân hàng Chính sách xã hội
314/NHCS-CNTT 14/02/2011 Về việc đề cương kiểm tra Công nghệ thông tin năm 2011
3182 /NHCS-TDSV 21/12/2010 Hướng dẫn Thực hiện Quyết định số 121/2009/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 và Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ
2945/NHCS-TDNN 25/11/2010 Về việc thực hiện Quyết định số 67/2010/QĐ-TTg ngày 29/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ
2861/NHCS-TDSV 16/11/2010 Về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên
2748/NHCS -TCCB 04/11/2010 Về việc sửa đổi, bổ sung văn bản số 798/NHCS-TCCB ngày 10/04/2009
2632/NHCS-TD 25/10/2010 Về việc chấn chỉnh các tồn tại về chương trình xuất khẩu lao động
2547/NHCS-TDSV 15/10/2010 Về việc trả lời vướng mắc về thực hiện cho vay vốn tín dụng HSSV
2362/NHCS-TDNN 29/09/2010 Về việc điểm giao dịch xã
2336/QĐ-NHCS 24/09/2010 Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Phòng Tin học tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh
2287/NHCS-TDSV 16/09/2010 Về việc hướng dẫn thực hiện một số điểm theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo số 231/TB-VPCP
2229/NHCS-TCCB 09/09/2010 Về việc tuyển dụng, hợp đồng lao động, tiền lương và các chính sách khác đối với cán bộ viên chức, người lao động
2016/NHCS-TĐ 18/08/2010 Về việc phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2010 – 2015
1828/NHCS-CNTT 29/07/2010 Về việc chỉ đạo công tác tin học trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội
1324/NHCS-TDNN 04/06/2010 Hướng dẫn thực hiện cho vay vốn theo Quyết định 1592/QĐ-TTg ngày 12/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở và nước sinh hoạt đến năm 2010 cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn
783/NHCS-CNTT 09/04/2010 Về việc chỉ đạo các chi nhánh triển khai tập huấn tin học năm 2010
295/NHCS-TDNN 22/02/2010 Về huy động tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV
284/NHCS-TDSV 10/02/2010 Cho vay nhà trả chậm trong cụm tuyến dân cư giai đoạn 1
177/NHCS -TCCB 28/01/2010 Về việc hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội
3808/NHCS -TCCB 29/12/2009 Về việc thực hiện chế độ đối với cán bộ làm công tác Đảng
3386/NHCS-TDSV 26/11/2009 Về việc giải đáp một số vướng mắc về cho vay đối với học sinh, sinh viên
2916/CV-NHCS 15/10/2009 Về việc công khai bổ sung thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức của Ngân hàng Chính sách xã hội
2809/CV-NHCS 01/10/2009 Về việc triển khai giai đoạn 2 Đề án 30 tại Ngân hàng Chính sách xã hội
2782/QĐ-NHCS 30/09/2009 Về việc công bố bổ sung thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức của Ngân hàng Chính sách xã hội
2667/NHCS-TDNN 21/09/2009 Hướng dẫn thực hiện cho vay người lao động thuộc huyện nghèo đi xuất khẩu lao động theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ
2584/QĐ-NHCS 11/09/2009 Về việc ban hành Kế hoạch triển khai giai đoạn rà soát thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức của Ngân hàng Chính sách xã hội
2575/CV-NHCS 10/09/2009 Về việc công khai thủ tục giải quyết công việc của các chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội
2525/NHCS-TDSV 07/09/2009 Về việc giải ngân cho vay qua thẻ đối với chương trình tín dụng học sinh, sinh viên
2479/NHCS-TDSV 04/09/2009 Hướng dẫn thực hiện cho vay vốn theo Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn
2478/NHCS-TDSV 04/09/2009 Hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội
2478/NHCS-TDSV 04/09/2009 Hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội
2457/NHCS-TDSV 03/09/2009 Về việc điều chính mức cho vay đối với học sinh, sinh viên
2266/QĐ-NHCS 14/08/2009 Về việc công bố Bộ thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội
1964/NHCS-TDSV 15/07/2009 Về một số nội dung bổ sung và chấn chỉnh cho vay Về việc điều chính mức cho vay đối với học sinh, sinh viên năm học 2009 – 2010
1727/NHCS-TDSV 06/07/2009 Về việc chuyển sang phương thức cho vay ủy thác đối với chương trình cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long
1621/NHCS-TD 26/06/2009 Về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 157
1523/NHCS-TDSV 16/06/2009 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế
1310/NHCS-CNTT 27/05/2009 Về bảo trì định kỳ các thiết bị tin học toàn chi nhánh
798/NHCS-TCCB 10/04/2009 Về việc áp dụng chế độ phụ cấp đối với cán bộ luân chuyển và chế độ đối với cán bộ tại 61 huyện nghèo
767/NHCS- TD-KH-CNTT 09/04/2009 Về việc một số vướng mắc sau hội nghị tập huấn nghiệp vụ tháng 3/2009
644/VBTT 30/03/2009 Văn bản thỏa thuận giữa Hội Nông dân Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội về việc điều chỉnh mức phí ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác
298/VBTT 23/03/2009 Văn bản thỏa thuận giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ngân hàng Chính sách xã hội về việc điều chỉnh mức phí ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác
608/VBTT 20/03/2009 Văn bản thỏa thuận giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội về việc điều chỉnh mức phí ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác
612/VBTT 20/03/2009 Văn bản thỏa thuận giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội về việc điều chỉnh mức phí ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác
244/NHCS-KH 18/02/2009 Hướng dẫn nghiệp vụ huy động tiết kiệm của người nghèo thông qua Tổ TK&VV
234/NHCS-TD 17/02/2009 Hướng dẫn thực hiện cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ
3647/QĐ-NHCS 22/12/2008 Về việc ban hành Quy chế tổ chức thi nâng ngạch đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ Ngân hàng Chính sách xã hội
3106/NHCS-TD 06/11/2008 Hướng dẫn thực hiện cho vay vốn theo Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg ngày 09/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2008 – 2010
3049/NHCS-TD 29/10/2008 Về việc kéo dài thời gian thực hiện Chương trình cho vay nhà ở đối với các hộ dân vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn I
2944/NHCS-TD 21/10/2008 Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 126/2008/QĐ-TTg ngày 15/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ
2812/NHCS-TD 09/10/2008 Về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm về nghiệp vụ cho vay giải quyết việc làm
2539/NHCS-TD 16/09/2008 Hướng dẫn quy trình thủ tục cho vay giải quyết việc làm của Quỹ quốc gia về việc làm
2460/NHCS-TD 05/09/2008 Về việc hướng dẫn thực hiện cho vay Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (giai đoạn 2)
204/TB-VPCP 11/08/2008 Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở
2100/NHCS-TD 06/08/2008 Về việc xử lý nợ đến hạn trả nợ
1954/QĐ-NHCS 17/07/2008 Về việc ban hành Quy định đánh giá và xếp loại về hoạt động Công nghệ thông tin đối với các chi nhánh tỉnh, thành phố thuộc hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội
1883/NHCS-TD 10/07/2008 Về việc ban hành Giấy cam kết trả nợ và thay Giấy xác nhận
1680/NHCS-TD 24/06/2008 Hướng dẫn thực hiện cho vay vốn theo Quyết định số 51/2008/QĐ-TTg ngày 24/04/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật
1034/NHCS-TD 21/04/2008 Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài
2225/NHCS-TD 30/10/2007 Về việc giải đáp mội số vướng mắc về cho vay đối với học sinh, sinh viên
2026/NHCS-TD 16/10/2007 Về việc cho vay đối với học sinh, sinh viên học liên thông
2162A/NHCS-TD 02/10/2007 Hướng dẫn thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ
1617/NHCS-TD 28/08/2007 Về việc nâng cao chất lượng tín dụng
1030/NHCS-TD 08/06/2007 Về việc giải đáp vướng mắc tại các lớp tập huấn nghiệp vụ tín dụng năm 2007
677/NHCS-TD 24/04/2007 Hướng dẫn thực hiện cho vay theo Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn
682/NHCS-TD 23/04/2007 Hướng dẫn thực hiện cho vay vốn theo Quyết định 212/2006/QĐ-TTg ngày 20/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và doanh nghiệp sử dụng người lao động là người sau cai nghiện ma túy
676/NHCS-TD 22/04/2007 Về việc sửa đổi một số điểm văn bản 316/NHCS-KHNV về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo
1114A/NHCS- TD 22/04/2007 Hướng dẫn nội dung ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng Chính sách khác giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với các tổ chức chính trị – xã hội
2064A/NHCS-TD 22/04/2007 Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Tổ giao dịch lưu động tại xã
2976VBTT 04/12/2006 Văn bản thỏa thuận giữa Hội Nông dân Việt Nam với Ngân hàng Chính sách xã hội
2912/VBTT 27/11/2006 Văn bản thỏa thuận giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với Ngân hàng Chính sách xã hội
2795/VBTT 15/11/2006 Văn bản thỏa thuận giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với Ngân hàng Chính sách xã hội
2796/VBTT 15/11/2006 Văn bản thỏa thuận giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam với Ngân hàng Chính sách xã hội
3151/NHCS-TD 07/11/2005 Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay chương trình nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long
2145/NHCS -TCCB 19/05/2005 Về việc thành lập PGD cấp huyện mới chia tách
127/NHCS-NVTD 15/01/2005 Hướng dẫn bổ sung nghiệp vụ cho vay thí điểm về chương trình NS&VSMTNT
2628/NHCS-NVTD 15/12/2004 Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay một phần nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt về sửa chữa nhà ở, nước sạch, điện thắp sáng và học tập đối với hộ nghèo
1984/NHCS-KHNV 15/10/2004 Về việc triển khai chương trình tín dụng thực hiện chiến lược quốc gia về NS&VSMTNT
1834/NHCS-KHNV 29/09/2004 Về cho vay vốn đối với hộ nghèo, các đơn vị kinh tế thuộc khu vực II, III trong khu vực kinh tế quốc phòng
1411/NHCS-KHNV 03/08/2004 Hướng dẫn ghiệp vụ cho vay chương trình NS&VSMTNT
1414/NHCS-KHNV 03/08/2004 Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với các doanh nghiệp làm nhà bán cho hộ dân vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long
316/NHCS-KH 02/05/2003 Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo
303/NHNg-KH 19/09/2002 Về việc hướng dẫn cho vay mua trả chậm nhà ở đối với các hộ dân ngập lũ trong các cụm, tuyến dân cư thuộc 7 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long
385/NHNg/DA 12/10/2000 Hướng dẫn thực hiện dự án vay vốn quỹ OPEC