Hơn 30.000 lượt hộ nghèo, chính sách được tiếp cận vốn vay ưu đãi

Sáng 23-1, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) thành phố chủ trì họp Ban đại diện đánh giá kết quả hoạt động năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có bà Trần Lan Phương, Phó tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam.

Năm 2018, Ban đại diện NHCSXH thành phố chỉ đạo chi nhánh NHCSXH Hải Phòng bám sát chỉ tiêu kế hoạch, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng. Phấn đấu 100% số điểm giao dịch xã, phường, thị trấn đạt chuẩn hóa theo quy định. Đồng thời, quan tâm trích một phần ngân sách để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác…

Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ trên, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố đề nghị các thành viên, nhất là các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác vốn vay đánh giá lại hiệu quả thực hiện các chương trình vay vốn; xây dựng đề án hỗ trợ vốn vay đến từng đối tượng cụ thể… Sở Tài chính trên cơ sở xác định tốc độ tăng trưởng kinh tế và khả năng ngân sách của thành phố để tham mưu, đề xuất nguồn, mức ngân sách thành phố ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. NHCSXH Việt Nam tiếp tục quan tâm bổ sung nguồn vốn cho vay  các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố; nâng mức vay một số chương trình…

Năm 2017, Ban đại diện NHCSXH thành phố hoạt động tích cực, hiệu quả, trách nhiệm, góp phần đưa hoạt động của NHCSXH Hải Phòng và hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố đạt kết quả toàn diện, cao hơn năm trước. Nguồn vốn huy động của các tổ chức, cá nhân và tiền gửi thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn tăng 39,9%; nguồn vốn ủy thác tại địa phương tăng 23,1% so với năm 2016. Có hơn 30.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố tiếp cận vốn vay để đầu tư phục vụ sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo thành phố từ 2,81% đầu năm xuống còn 2,06% cuối năm 2017.

Nguồn: Báo điện tử Hải Phòng

Các tin khác liên quan