Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

Theo báo cáo Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hải Phòng, tính đến 31-3-2016, nợ quá hạn tín dụng chính sách chiếm 0,38% tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố. Tuy tỷ lệ dư nợ quá hạn nằm trong chỉ tiêu cho phép song vượt mức bình quân chung của cả nước và đang có xu hướng tăng. Do đó yêu cầu nâng cao chất lượng tín dụng chính sách đang trở thành nhiệm vụ cấp thiết.

Nợ quá hạn có xu hướng tăng

Tại cuộc họp của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NH CSXH) Hải Phòng, một trong những vấn đề được các thành viên quan tâm là tình trạng nợ quá hạn có xu hướng tăng. Phó chủ tịch UBND quận Lê Chân Phạm Văn Tân cho biết, tính đến 31-3-2016, tổng dư nợ chính sách trên địa bàn quận đạt hơn 74 tỷ đồng, tăng 131 triệu đồng so với cuối năm 2015. Song, nợ quá hạn cũng tăng cao, chiếm 1,58% (vượt so với quy định). Theo báo cáo của đại diện quận Kiến An, nợ quá hạn tín dụng chính sách trên địa bàn quận 3 tháng đầu năm 2016 tăng hơn 40 triệu đồng so với năm 2015, chiếm 0,41% tổng dư nợ chính sách trên địa bàn, cao hơn mức bình quân chung của toàn thành phố.

Theo báo cáo của NH CSXH chi nhánh Hải Phòng, tính đến 31-3-2016, tổng dư nợ của toàn chi nhánh đạt gần 2150 tỷ đồng; tổng nợ quá hạn và nợ khoanh toàn chi nhánh 8372 triệu đồng, tăng 743 triệu đồng so với năm 2015, chiếm 0,38% tổng dư nợ. Trong đó, nợ quá hạn 8.315 triệu đồng, chiếm 0,38% tổng dư nợ, tăng 743 triệu đồng so với năm 2015; nợ khoanh 57 triệu đồng, chiếm 0,003% tổng dư nợ.  Trong đó, tỷ lệ nợ quá hạn ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội (Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên) chiếm 75,2% tổng dư nợ quá hạn toàn thành phố. Một trong các đơn vị nhận dư nợ cho vay ủy thác có tỷ lệ nợ quá hạn cao là Hội Liên hiệp Phụ nữ với dư nợ quản lý hơn 1.042 tỷ đồng (chiếm 49% tổng dư nợ toàn thành phố), nợ quá hạn gần 3,2 tỷ đồng (chiếm 0,3% tổng dư nợ quản lý); Hội Cựu chiến binh quản lý gần 292 tỷ đồng (chiếm 13,7% tổng dư nợ), nợ quá hạn 1,5 tỷ đồng (chiếm 0,5%); Hội Nông dân quản lý hơn 676 tỷ đồng (chiếm 31,8%), nợ quá hạn 1,4 tỷ đồng (chiếm 0,2%). Đoàn Thanh niên quản lý gần 117 tỷ đồng (chiếm 5,5%), nợ quá hạn 117 triệu đồng (chiếm 0,1% tổng dư nợ quản lý).

Xét theo quản lý của các địa phương, một số địa phương có nợ quá hạn cao như: Thủy Nguyên gần 1,3 tỷ đồng; Tiên Lãng gần 1,1 tỷ đồng; Vĩnh Bảo 1,05 tỷ đồng; Lê Chân 1,17 tỷ đồng…Cũng theo phản ánh của các địa phương và ngành lao động, thương binh và xã hội, lĩnh vực có nợ quá hạn cao nhất là cho vay học sinh, sinh viên.

Phối hợp đồng bộ địa phương, tổ chức ủy thác và ngân hàng

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Phạm Hải Yến, nợ quá hạn ủy thác tại hội tăng chủ yếu tập trung lĩnh vực cho vay học sinh, sinh viên. Khó khăn lớn nhất của việc thu hồi nợ trong lĩnh vực này do hiện nhiều học sinh, sinh viên ra trường chưa tìm được việc làm. Lấy do này, nhiều hộ gia đình trả nợ không đúng hạn.

Còn theo phân tích của NH CSXH chi nhánh Hải Phòng, việc học sinh sinh viên ra trường chưa tìm được việc làm chỉ là một nguyên nhân nhỏ của tình trạng này. Nguyên nhân cốt lõi nhất nằm ở chỗ cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa thực sự vào cuộc, hiểu rõ về chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, chưa thực sự quan tâm, coi đây là việc của cấp hội và ngân hàng. Tại một số quận, sự phối hợp chỉ đạo giữa NH CSXH, tổ chức hội nhận ủy thác chưa thực sự bài bản trong công tác kiểm tra, giám sát cho vay; công tác tổ chức họp giao ban giữa NH CSXH và tổ chức hội nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn tại một số đơn vị thực hiện chưa tốt. Chính vì vậy, trong khi nhiều địa phương để xảy ra tình trạng nợ quá hạn cao, có nhiều địa phương khác không có tình trạng này. Thực tế kinh nghiệm từ các địa phương này cho thấy, sự tích cực tham gia vào cuộc của cấp ủy, chính quyền sẽ góp phần hạn chế nợ quá hạn và các vụ việc không hay khác khi triển khai chính sách tín dụng ưu đãi. Theo Chủ tịch UBND xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng) Vũ Văn Nhân, thực hiện các chương trình tín dụng, Đảng ủy có nghị quyết chuyên đề về vấn đề này. Hằng tháng, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo 4 tổ chức hội thực hiện ủy thác và Ban xóa đói giảm nghèo của xã 1 tháng họp ít nhất 1 lần. Qua đó lãnh đạo xã nắm tình hình, chỉ đạo giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh. Đồng thời công khai, minh bạch, tuyên truyền, giải thích rõ đến từng hộ dân quy trình, thủ tục vay vốn, phương thức trả nợ, lãi suất…Nhờ vậy, nhiều năm nay địa phương không xảy ra tình trạng nợ quá hạn, tránh được tình trạng cán bộ tín dụng lợi dụng chức quyền trục lợi, hoặc vay hộ…

Để hạn chế tình trạng nợ quá hạn tín dụng chính sách mấu chốt là sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng thời có sự quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các tổ chức hội tham gia ủy thác vốn với các tổ tiết kiệm và vay vốn. Theo Phó chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy Phạm Phú Xuất, thời gian qua, trên địa bàn huyện hạn chế tối đa nợ quá hạn trong tín dụng chính sách (tính đến 31-3-2016, nợ quá hạn của toàn huyện chiếm 0,053% tổng dư nợ). Song, nếu trong thời gian tới, các địa phương khác không làm nghiêm việc thu hồi nợ đọng, Kiến Thụy khó duy trì được tỷ lệ này. Bởi, người dân các địa phương cũng đang nhìn nhau, ở xã, huyện khác nợ được, ở xã, huyện mình cũng nợ được. Theo đó, giải pháp hữu hiệu nhất là cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tham gia tích cực trong triển khai tín dụng chính sách, theo tinh thần Thông tri 19 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH.
Minh Châm
(http://www.baohaiphong.com.vn/channel/4910/201605/nang-cao-chat-luong-tin-dung-chinh-sach-2485379/)