Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thủy Nguyên đẩy mạnh công tác huy động tiết kiệm

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thủy Nguyên thực hiện huy động tiền gửi với lãi suất ngang bằng với lãi suất của Ngân hàng thương mại Nhà nước và được Nhà nước đảm bảo khả năng thanh toán (theo quy định tại Điều 4, Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính Phủ).

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thủy Nguyên đang triển khai 02 hình thức gửi tiền tiết kiệm: tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn với mức lãi suất ngang bằng với lãi suất của Ngân hàng thương mại Nhà nước trên địa bàn.
Từ ngày 01/10/2022, để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng khi rút trước hạn một phần tiền gửi tiết kiệm, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện vẫn áp dụng mức lãi suất tiền gửi đối với phần tiền gửi còn lại của khách hàng. Như vậy, nếu rút trước hạn một phần tiền gửi, thì phần tiền gửi rút trước hạn sẽ áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất. Phần tiền gửi còn lại sẽ áp dụng mức lãi suất đang áp dụng đối với khoản tiền gửi mà khách hàng rút trước hạn một phần.
Hoạt động huy động tiết kiệm của Ngân hàng Chính sách xã hội mang tính nhân văn sâu sắc, vừa huy động được nguồn vốn nhàn rỗi của nhân dân, tạo thu nhập cho người gửi, vừa giúp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện có nguồn vốn để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn./.

Các tin khác liên quan