Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thủy Nguyên triển khai cho vay theo Nghị quyết 11-NQ/CP của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thủy Nguyên được Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH Thành phố Hải Phòng phân bổ nguồn vốn cho vay là 12,7 tỷ đồng để triển khai đến đối tượng thuộc các chương trình sau:

. Chương trình cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, số tiền là 7,200 tỷ đồng.

. Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, số tiền là 4 tỷ đồng.

. Chương trình cho vay đối với học sinh, sinh viên mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập, số tiền là 1,5 tỷ đồng.

Trong 02 ngày 27-28/4, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thủy Nguyên đã tổ chức giải ngân các nguồn vốn cho vay theo Nghị quyết 11 với tổng số tiền là 4,51 tỷ đồng/69 lượt khách hàng vay vốn. Phòng giao dịch đã phối hợp với UBND các xã thị trấn, Hội đoàn thể nhận ủy thác hướng dẫn khách hàng hoàn thiện thủ tục vay vốn một cách nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, giúp khách hàng sớm vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Trong thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thủy Nguyên tiếp tục phối hợp với các chính quyền địa phương các xã tiếp tục rà soát, cho vay đúng đối tượng thụ hưởng theo Nghị quyết 11 để các chính sách thực sự đi vào cuộc sống./.

Nguồn: http://www.haiphong.gov.vn:8888/Portal/Content.aspx?Organization=HTN&MenuID=1862

Các tin khác liên quan