Ngân hàng Chính sách xã hội quận Hồng Bàng giải ngân nguồn vốn vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP

Thực hiện sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng trong việc triển khai thực hiện chính sách cho vay Chương trình và phục hồi phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Hồng Bàng đã chủ động phối hợp với Uỷ ban nhân dân các phường, các ban ngành liên quan tăng cường phổ biến, tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP để các cấp, các ngành và nhân dân nắm bắt được; Đồng thời thực hiện rà soát để các đối tượng thuộc diện thụ hưởng, đủ điều kiện vay vốn, có nhu cầu được vay vốn thuận lợi, nhanh chóng, kịp thời.

Hộ vay nhận tiền vay giải ngân chương trình cho học sinh sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
Hộ vay nhận tiền vay giải ngân chương trình cho học sinh sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

Ngày 28/4/ 2022, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Hồng Bàng đã tổ chức giải ngân nguồn vốn cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP. Trong đợt giải ngân này, Phòng giao dịch NHCSXH quận đã thực hiện giải ngân 2.290 triệu đồng/ 39 đối tượng thụ hưởng thuộc các phường Thượng Lý, Hùng Vương, Sở Dầu. Trong đó: chương trình cho vay Giải quyết việc làm 2.260 triệu đồng/ 36 món vay, chương trình cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn mua máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến là 30 triệu đồng/ 03 món vay.

Việc giải ngân các chương trình vay vốn theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ đã tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ trung bình, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận.

Trong thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận tiếp tục phối hợp với UBND các phường, các ban, ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, rà soát để các đối tượng thuộc diện thụ hưởng, có nhu cầu vay vốn được vay vốn kịp thời; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo nguồn vốn cho vay đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng, trách lợi dụng, trục lợi chính sách.

Các tin khác liên quan