Ngân hàng CSXH huyện Tiên Lãng triển khai giải ngân theo Nghị quyết số 11

Thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình, chiều ngày 27/4, tại ngân hàng chính sách xã hội huyện và nhà văn hóa xã Tiên Thanh, ngân hàng CSXH huyện tổ chức giải ngân cho các đối tượng được thụ hưởng chương trình.

Theo Nghị quyết 11/NQ-CP, Ngân hàng Chính sách xã hội được giao triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi trong 2 năm (2022 – 2023), gồm: cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội; cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập.

Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai giải ngân theo Nghị quyết 11 của Chính phủ tại điểm giao dịch xã
Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai giải ngân theo Nghị quyết 11 của Chính phủ tại điểm giao dịch xã

Sau một thời gian tuyên truyền, phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác tích cực rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vốn, ngân hàng CSXH huyện đã giải ngân theo chương trình cho vay giải quyết việc làm cho 14 hộ với số tiền 1 tỷ 400 triệu đồng và 1 hộ 10 triệu đồng theo chương trình cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến.

Thời gian tới để tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, NHCSXH huyện làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thách rà soát đối tượng xác định nhu cầu vốn, sẵn sàng giải ngân kịp thời khi được giao vốn; đảm bảo công khai, minh bạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, tránh trục lợi chính sách.

Ánh Sao (https://daitienlang.vn/?page=newsdetails&id=2440)

Các tin khác liên quan