Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kiến Thụy giải ngân nguồn vốn vay hỗ trợ việc làm, duy trì mở rộng việc làm theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 27/4/2022, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kiến Thụy tổ chức giải ngân nguồn vốn vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP, ngày 30/01/2022 của Chính Phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

z3372693919567_ed9f532e51fdbc51ada546a5009a27ca

Trong đợt giải ngân này, toàn huyện có 8 đơn vị xã gồm: Đại Đồng, Kiến Quốc, Thuận Thiên, Đại Hà, Tân Trào, Du Lễ, Tân Phong, Đại Hợp được giải ngân 3,5 tỷ đồng, với 39 lượt khách hàng.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Kiến Thụy đã báo cáo UBND huyện, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện để chỉ đạo các xã, tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác cấp huyện, xã và các đơn vị có liên quan phối hợp với NHCSXH triển khai các hồ sơ thủ tục nhanh chóng thuận tiện cho khách hàng vay vốn và các đối tượng chính sách có nhu cầu vay vốn tại NHCSXH.

z3372694166754_63b26125a142382052d6c4b5036afbf0

Trước khi giải ngân, cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã phối hợp với Hội đoàn thể nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn hướng dẫn hộ vay làm hồ sơ vay vốn; đồng thời sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả. Qua kiểm tra, đối chiếu, toàn bộ 39 hồ sơ vay vốn đều hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện vay vốn và đúng theo mẫu hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách.

Việc giải ngân vốn vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP, ngày 30/01/2022 là chính sách ưu việt của Chính Phủ trong việc tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi, có cơ hội làm ăn cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Bùi Thùy (http://www.haiphong.gov.vn:8888/Portal/Detail.aspx?Organization=HKT&MenuID=8341&ContentID=213455)

 

Các tin khác liên quan