Ngân hàng chính sách xã hội quận Hồng Bàng: Triển khai thực hiện cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ/CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh

Chi tiết

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện An Lão tăng cường các giải pháp quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP

Triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính

Chi tiết

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội quận Kiến An tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác vay vốn tại cơ sở

Chiều ngày 27/4, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội quận, tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp

Chi tiết