Công đoàn bộ phận Ngân hàng Chính sách xã hội huyện An Lão trao tặng các suất quà Tết cho hộ nghèo, và các gia đình chính sách năm 2023

Công đoàn bộ phận Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện trao tặng các suất quà Tết cho hộ nghèo, và các gia đình chính sách tại các

Chi tiết