Ngân hàng Chính sách xã hội quận Hồng Bàng giải ngân nguồn vốn vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP

Thực hiện sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng trong việc triển khai thực hiện chính

Chi tiết

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Kiến An : Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11 của Chính phủ nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu sắc tới kinh tế và đời sống của người dân.Trong

Chi tiết