Tín dụng chính sách – Đòn bẩy hiệu quả công tác an sinh xã hội ở huyện An Dương

Liên tục 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện An Dương đã tập trung huy động nguồn vốn và tổ chức hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi của Nhà nước góp phần quan trọng để huyện An Dương trở thành một trong những huyện nông thôn mới của thành phố.

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện An Dương, ông Đinh Quang Hưng cho biết: Thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong những năm qua luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chỉ đạo của NHCSXH cấp trên, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các ban nghành, đoàn thể cùng với tinh thần vượt khó của các thế hệ cán bộ tín dụng chính sách nên nhiều công việc được tiến hành đồng bộ, đảm bảo triển khai các hoạt động tín dụng ưu đãi của Nhà nước thông suốt, không bị gián đoạn.

z3959734422662_19fb34be8a7c0e7dca73fe0fd60b856a

Trải qua một chặng đường xây dựng và phát triển, NHCSXH huyện đã được Ngân hàng cấp trên và lãnh đạo địa phương tin tưởng ủy thác thêm nhiều nguồn vốn tín dụng để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến nay NHCSXH huyện An Dương thực hiện 10 chương trình tín dụng với tổng nguồn vốn đến 30/11 đạt  374.773  triệu đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách nhận ủy thác tại địa phương 26.567 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 7,09 % tổng nguồn vốn (bao gồm vốn ngân sách thành phố 23.345 triệu đồng, vốn ngân sách huyện 3.225 triệu đồng).

Kết quả đó khẳng định những nỗ lực của NHCSXH huyện An Dương trong việc tập trung khai thác, huy động nguồn vốn vừa để tăng năng lực hoạt động cho đơn vị, vừa nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, cải thiện cuộc sống của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Kết quả đó cũng khẳng đinh cấp ủy Đảng, chính quyền cấp huyện, cấp xã đã quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị 40/CT-TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách, chỉ đạo quyết liệt việc giao các nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước về một đầu mối quản lý, sử dụng thống nhất, đồng thời cân đối bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương cho vay hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Vốn chính sách đã được phủ sóng đến 100% các xã, thị trấn trong huyện góp phần thiết thực vào công tác an sinh tại huyện nhà.

Nguồn vốn được Trung ương cấp, do địa phương ủy thác sang đã được những cán bộ tín dụng chính sách của huyện không quản ngại khó khăn, dịch bệnh chuyển tải về 16 Điểm giao dịch xã, thị trấn và 253 Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) ở các thôn, tổ dân phố giúp người dân có vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình, giảm nhanh cảnh nghèo khó, túng thiếu.

z3959733824067_5ade5e191ab6d28e981ca3ba1bf7fda2

Điển hình như gia đình chị Trần Thị Hương, thôn Kiều Thượng, xã Quốc Tuấn, năm 2007 vay vốn học sinh sinh viên cho con đi học, số tiền 35,4 triệu đồng, hiện tại cháu đã ra trường đi làm thu nhập ổn định, trả nợ Ngân hàng đúng hạn, năm 2010 vay vốn Hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167, số tiền 8 triệu đồng, năm 2015 gia đình chị đã thoát nghèo và được vay vốn chương trình hộ mới thoát nghèo, số tiền 43 triệu và chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, số tiền 12 triệu đồng, đến nay gia đình chị, thoát cảnh túng thiếu, xây dựng được ngôi nhà khang trang, sạch sẽ.

Có thể khẳng định Nghị định 78/2002/NĐ-CP, đặc biệt là Chỉ thị 40/CT-TW của Ban bí thư đã thực sự đi vào cuộc sống ở huyện An Dương, tạo sự nhận thức mới của cấp ủy, chính quyền, cán bộ đảng viên và nhân dân về tín dụng chính sách, huy động, tập trung nguồn lực vào thực hiện tốt chương trình, mục tiêu của Đảng, Nhà nước trong việc bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế. Qua đó, NHCSXH xứng đáng giữ vai trò là công cụ đắc lực về giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Thời gian tới, cùng các phòng, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn, NHCSXH huyện tiếp tục triển khai Chỉ thị số 40 và Kết luận số 06 của Ban bí thư, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của tín dụng chính sách, kiên trì, dốc sức huy động nhiều nguồn lực, chuyển tải kịp thời, an toàn nguồn vốn về các thôn, tổ dân phố, đến đúng đối tượng thụ hưởng, phục vụ đắc lực, hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

NHCSXH huyện An Dương

Các tin khác liên quan