Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện An Lão kiểm tra, giám sát tại xã Quang Hưng, Bát Trang

Ngày 26/05/2022, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT-NHCSXH) huyện An Lão, TP Hải Phòng do Ông Nguyễn Phú Thọ – Trưởng Phòng NN&PTNT huyện An Lão – TV Ban đại diệnHĐQT NHCSXH làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND xã, trưởng thôn, các tổ chức nhận ủy thác và các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại xã Quang Hưng, Bát Trang.

Theo số liệu báo cáo đến ngày 25/05/2022: Tổng dư nợ các chương trình cho vay của NHCSXH trên địa bàn xã Quang Hưng là 17.522 triệu đồng/567 hộ/15 tổ TK&VV. Tổng dư nợ xã Quang Bát Trang là: 21.794 triệu đồng/654 hộ/18 tổ TK&VV.

Việc thực hiện tăng trưởng dư nợ của các chương trình cho vay đạt kế hoạch đề ra. Qua công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị nhận ủy thác và các tổ TK&VV đã thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ ủy thác, ủy nhiệm theo quy định của NHCSXH; các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, không có nợ xâm tiêu, chiếm dụng.

 

Đoàn kiểm tra giám sát BĐD-HĐQT làm việc tại xã Bát Trang
Đoàn kiểm tra giám sát BĐD-HĐQT làm việc tại xã Bát Trang

          Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan đến kết quả hoạt động ủy thác, những khó khăn, hạn chế và phương hướng thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời UBND xã đề xuất Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện quan tâm bổ sung thêm nguồn vốn sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm; đề nghị nâng mức vay vốn đối với chương trình nước sạch & vệ sinh môi trường nông thôn, có phụ cấp cho trưởng thôn.

Đoàn kiểm tra HĐQT- NHCSXH huyện làm việc tại xã Quang Hưng
Đoàn kiểm tra HĐQT- NHCSXH huyện làm việc tại xã Quang Hưng

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát ông Nguyễn Phú Thọ – trưởng đoàn đề nghị UBND xã phát huy kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội; thường xuyên tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến đối tượng thụ hưởng; Khẩn trương triển khai tốt các chương trình cho vay theo Nghị Quyết 11 của Chính phủ, Vận động nhân dân gửi tiền tiết kiệm tại các điểm giao dịch xã của NHCSXH đặt tại trụ sở UBND để tạo lập nguồn vốn Chính sách tín dụng. Tiếp tục tăng cường công tác truyên truyền đặc biệt là hệ thông loa truyền thanh của xã về các Chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn. Đối với kiến nghị, đề xuất của UBND xã, đồng chí ghi nhận và sẽ báo cáo Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện cân đối chuyển nguồn vốn cho vay đến các đối tượng có nhu cầu vay vốn từ NHCSXH để sản xuất, kinh doanh, thông qua nguồn vốn vay của NHCSXH để giúp nhân dân trong xã phát triển kinh tế, các hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn để góp phần cùng xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương trong thời gian tới.

Ngân Hàng CSXH huyện An Lão
Theo cổng thông tin điện tử huyện An Lão (http://www.haiphong.gov.vn:8888/Portal/Detail.aspx?Organization=HAL&MenuID=2772&ContentID=216349)

 

Các tin khác liên quan