Cấp ủy, chính quyền xã Hồng Phong, An Hòa huyện An Dương sâu sát công tác huy động vốn cho Ngân hàng Chính sách

Những tháng đầu năm 2016, công tác huy động vốn tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện An Dương đã đạt được những kết quả rất khả quan. Chỉ tiêu huy động tiết kiệm thông qua Tổ đạt 97% kế hoạch; chỉ tiêu huy động tiết kiệm dân cư thực hiện vượt kế hoạch 6 lần. Tổng số vốn huy động đạt: 38.550 triệu đồng. Trong đó, huy động vốn dân cư đạt: 31.911 triệu đồng, tăng trên 20 tỷ đồng so với năm 2015.

Vận động gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch
Vận động gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch

Đạt được kết quả tốt trong công tác huy động vốn, nhất là huy động vốn nhàn dỗi trong dân cư, trước tiên là do sự cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức đơn vị, đã cố gắng, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, vận động; bố trí người, phương tiện xuống tận thôn để thực hiện công tác huy động tiết kiệm. Thứ hai là do sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của cấp ủy chính quyền 2 xã An Hòa, Hồng Phong và các Đ/c Bí thư, Trưởng thôn trên địa; khi nắm được thông tin nhân dân được nhận tiền đền bù đất nông nghiệp, đã chủ động liên hệ với NHCSXH huyện; bố trí địa điểm, phương tiện, bố trí cán bộ cùng NHCSXH huyện thực hiện công tác vận động nhân dân gửi tiền tiết kiệm.
Kết quả huy động vốn trong thời gian qua một lần nữa khẳng định vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội, khẳng định chủ trương đúng đắn của Nhà nước trong việc xã hội hóa hoạt động ngân hàng. Qua công tác huy động vốn, vị thế của NHCSXH ngày càng được nâng lên, nhân dân thêm phần tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước.

Quang Hưng – Phòng giao dịch huyện An Dương

Các tin khác liên quan