Cho vay chương trình Học sinh sinh viên mua máy vi tính trong gói phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP của chính phủ tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện An Lão

Căn cứ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Thực hiện văn bản số 2466/NHCS-TDSV ngày 04/4/2022 của NHCSXH hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Nhằm thực hiện triển khai hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi đúng đối tượng để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngân hàng Chính sách huyện chủ động phối hợp với các xã- thị trấn, các tổ chức chính trị- xã hội nhận ủy thác, các đơn vị có liên quan tập trung rà soát đối tượng là học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 có nhu cầu vay vốn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Trong các buổi giao ban tại xã NHCSXH đã tuyên truyền, niêm yết công khai chính sách tại các điểm giao dịch xã, thị trấn tuyên truyền tính ưu việt của chính sách tín dụng đến toàn thể người dân trên địa bàn huyện, đảm bảo chính sách cho vay kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng.

Đến ngày 29/04/2022 phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện giải ngân cho 8 hộ gia đình có 12 em học sinh tại các cấp trường với số tiền vay là 120 triệu đồng cho các hộ gia đình có học sinh sinh viên đủ điều kiện vay vốn mua máy vi tính phục vụ học tập trực tuyến tại các xã An Tiến, TT Trường Sơn …

Đ/c Nguyễn Thị Vân Khánh – Phó giám đốc phụ trách Ngân hàng Chính sách xã hội Phổ biến nội dung trước khi giải ngân chương trình HSSV mua máy vi tính phục vụ học tập
Đ/c Nguyễn Thị Vân Khánh – Phó giám đốc phụ trách Ngân hàng Chính sách xã hội
Phổ biến nội dung trước khi giải ngân chương trình HSSV mua máy vi tính phục vụ học tập

 

Vốn vay được sử dụng để mua máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến bao gồm: máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và các thiết bị ghi hình kỹ thuật số (webcam), thiết bị thu thanh (microphone). Mức vốn cho vay tối đa 10 triệu đồng/học sinh, sinh viên.  Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng. Nhằm thực hiện triển khai hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi đúng đối tượng để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện An Lão thực hiện giải ngân theo nghị Quyết 11/NQ-CP
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện An Lão thực hiện giải ngân theo nghị Quyết 11/NQ-CP

 

 

Nguồn vốn vay qua NHCSXH huyện theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 với chương trình tín dụng cho vay HSSV đã trở thành chính sách điểm nhấn của công cuộc phát triển bền vững, tối ưu hóa tài chính giáo dục và thúc đẩy sự bình đẳng, gia tăng cơ hội tiếp cận giáo dục bậc cao của HSSV nghèo.

Nguồn: http://www.haiphong.gov.vn:8888/Portal/Detail.aspx?Organization=HAL&MenuID=2772&ContentID=213692

Các tin khác liên quan