Đồng hành cùng chương trình “Cặp lá yêu thương”

Trao tiền cặp lá yêu thương tại huyện An Lão
Trao tiền chương trình cặp lá yêu thương tại xã Trường Thành huyện An Lão
1471966247567_948
1471998568039_969
1471966248488_952
Trao tiền cặp lá yêu thương tại huyện An Lão Trao tiền chương trình cặp lá yêu thương tại xã Trường Thành huyện An Lão 1471966247567_948 1471998568039_969 1471966248488_952