Cơ cấu tổ chức

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Địa chỉ: Lô C5 đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 02253.764.716  Fax: 02253.764.717

* Ban giám đốc: 
1. Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Giám đốc
2. Bà Bùi Thị Giao Hưởng – Phó Giám đốc

3. Ông Bùi Văn Thuấn – Phó Giám đốc
4. Ông Vũ Hữu Huy – Phó Giám đốc

* Phòng giao dịch trực thuộc:

TT Quận/Huyện Địa chỉ Điện thoại
1 Ngô Quyền Số 96 Lê Lợi, Gia Viên, Ngô Quyền 0225.3764.719
2 Kiến An  đường Nguyễn Mẫn, Lãm Hà, Kiến An 0225.3577.279
3 An Dương  An Đồng, An Dương 0225.3671.356
4 Thủy Nguyên  Thủy Sơn, Thủy Nguyên 0225.3776.158
5 Kiến Thụy  Thị trấn núi đối, Kiến Thụy 0225.3681.399
6 Tiên Lãng  Thị trấn Tiên Lãng, Tiên Lãng 0225.3683.520
7 Vĩnh Bảo  Thị trấn Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo 0225.3885.560
8 An Lão  Thị trấn An Lão, An Lão 0225.3672.028
9 Cát Hải  Thị trấn Cát Bà 0225.3887.905
10 Lê Chân Số 97 Thiên Lôi, Nghĩa Xá, Lê Chân 0225.3513.214
11 Đồ Sơn  Lý Thánh Tông, Ngọc Xuyên, Đồ Sơn 0225.3867.633
12 Hội Sở thành phố (kiêm 2 quận Hải An và Dương Kinh) Lô C5 đường Lê Hồng Phong, Đằng Hải, Hải An 0225.3764.718
13 Hồng Bàng Đường 5 mới, Sở Dầu, Hồng Bàng 0225.3527.385

 

Trả lời