Các sản phẩm dịch vụ

TT Các chương trình cho vay Tải về
1 Cho vay hộ nghèo
2 Cho vay vốn đi xuất khẩu lao động
3 Cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ
4 Cho vay hộ nghèo tại 62 huyện nghèo
5 Cho vay học sinh, sinh viên
6 Cho vay giải quyết việc làm
7 Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
8 Cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long
9 Cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn
10 Cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa (KfW)
11 Một số quy trình cho vay khác

 

Trả lời