Huyện An Dương tăng cường giám sát và nâng cao chất lượng các buổi họp sinh hoạt tổ tiết kiệm và vay vốn

          Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) hoạt động theo quy chế được ban hành theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 05/03/2013 của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Đình kỳ hàng quý hoặc khi có phát sinh, Ban quản lý Tổ TK&VV tổ chức buổi sinh hoạt với sự tham gia của các đồng chí hội đoàn thể nhận ủy thác, Trưởng thôn, Bí thư chi bộ thôn và các thành viên tổ TK&VV. Nội dung sinh hoạt đầy đủ các bước bình xét công khai, dân chủ, bình xét những hộ đủ điều kiện vay vốn, bình xét cho vay căn cứ vào phương án, nhu cầu sản xuất, chăn nuôi của người vay. Trên cơ sở đề nghị số tiền vay, đối tượng vay, thời gian vay vốn phù hợp; Tổ TK&VV tiến hành lập danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn để đề nghị UBND xã xác nhận và giới thiệu NHCSXH huyện giải quyết cho vay. Mỗi một cuộc họp sinh hoạt tổ là một cơ hội để các thành viên trao đổi, tiếp cận những thông tin chủ trương, chính sách, các văn bản mới của NHCSXH.
Nhấn mạnh về việc giám sát và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ ông Đinh Quang Hưng – Giám đốc NHCSXH huyện An Dương khẳng định: “Đây là giải pháp hàng đầu trong việc nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ TK&VV, NHCSXH huyện đã phối hợp với các tổ chức chính trị nhận ủy thác cử cán bộ tham gia giám sát việc duy trì các buổi sinh hoạt và nhiều khi chứng kiến diễn biến các buổi sinh hoạt. Việc này giúp cho cán bộ ngân hàng xuống gần dân hơn, hiểu để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Từ đó tạo ra mối quan hệ khăng khít, sự tin tưởng của người dân với vốn vay, với cán bộ ngân hàng. Đồng thời, thông qua đó giúp tăng cường giám sát, kiểm tra hiệu quả nguồn vốn vay”.
61bbca03f10b17554e1a

b585e5dffe01185f4110Một số hình ảnh Cán bộ ngân hàng chứng kiến buổi họp sinh hoạt Tổ tiết kiệm và vay vốn

            Tổ TK&VV luôn được xem như “cánh tay nối dài” đưa nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đó không chỉ là đầu mối, kênh dẫn vốn xuống tận cơ sở, phục vụ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác một cách trực tiếp, tiện lợi nhất mà còn giúp các hộ vay vốn sử dụng hiệu quả, nâng cao ý thức tiết kiệm, đồng thời, giúp NHCSXH tăng cường năng lực, hiệu quả tại cơ sở.
Nhận thức rõ vai trò của Ban quản lý Tổ TK&VV, NHCSXH huyện An Dương thường xuyên chủ động phối hợp, kiện toàn và củng cố mạng lưới các Tổ TK&VV, nâng cao năng lực quản lý và điều hành của Ban quản lý tổ trên địa bàn. Đến thời điểm tháng 10 năm 2019 NHCSXH huyện đã phối hợp với các hội đoàn thể cấp huyện, tập huấn đến 14/16 xã, thị trấn cho Ban giảm nghèo cấp xã và Ban quản lý tổ TTK&VV với gần 1000 thành viên tham gia (trong đó gồm có các thành viên Ban giảm nghèo cấp xã, Trưởng thôn, Ban quản lý Tổ TK&VV). Với các nội dung: Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Các chương trình tín dụng đang thực hiện trên địa bàn; Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay đối với tổ chức hội, đoàn thể cấp xã; Nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV; Tăng cường vai trò, chức năng nhiệm vụ của Ban giảm nghèo cấp xã và trưởng thôn trong hoạt động tín dụng chính sách.
Nhờ thường xuyên chủ động phối hợp tăng cường giám sát và nâng cao chất lượng các buổi họp sinh hoạt Tổ TK&VV, đến 31/10/2019, doanh số cho vay đạt 81.102 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 56.866 tỷ đồng (đạt 100%), tỷ lệ thu lãi đạt 99,2%, với 2,751 lượt hộ gia đình vay vốn. Tổng dư nợ 280.918 tỷ đồng/10,699 khách hàng. Nợ quá hạn chỉ chiếm 0,002%/tổng dư nợ. NHCSXH huyện An Dương là một trong những đơn vị đi đầu về chất lượng tín dụng chính sách, góp phần tích cực vào phong trào nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Tin bài: Tống Hà Thu

Các tin khác liên quan