Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kiến Thụy đẩy mạnh thực hiện chính sách tín dụng phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kiến Thụy đã tham mưu với UBND huyện rà soát kế hoạch nguồn vốn giải ngân trong 2 năm 2022, 2023; Ban đại diện HĐQT chỉ đạo UBND xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách năm 2022, rà soát nhu cầu vốn vay các chương trình nhằm giúp các hộ có vốn để phát triển sản xuất, vượt qua đại dịch Covid-19; triển khai cho vay bảo đảm hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận, bảo đảm tính khả thi của chính sách, sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước.
Các phòng, ban, cơ quan đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với NHCSXH huyện trong việc tổ chức tuyên truyền các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP. Các cấp Hội, đoàn thể trong huyện tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhân dân về tính ưu việt của Nghị quyết đối với công tác an sinh xã hội.

Theo Nghị quyết 11/NQ-CP, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi trong 2 năm (2022 – 2023) gồm: cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội; cho vay đối với học sinh các cấp đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Luật Giáo dục; Cho vay học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập như mua Máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và các thiết bị ghi hình kỹ thuật số (webcam), thiết bị thu thanh( mircophne). Những đối tượng học sinh, sinh viên nêu trên không có máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến và là thành viên của hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (có bố, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp mất do dịch Covid-19). Đồng thời, tiếp tục triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động. Việc cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện được thực hiện theo phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị- xã hội theo hợp đồng ủy thác hoặc trực tiếp cho vay đến người vay; Mức cho vay tối đa 10 triệu đồng/ học sinh, sinh viên; Thời hạn vay tối đa 36 tháng. Riêng đối với trường hợp sinh viên trực tiếp đứng tên vay vốn theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định, khi kết thúc khóa hoạc thì thời hạn vay vốn được tính từ ngày vay đến hết 12 tháng sau khi sinh viên kết thúc khóa học; Lãi suất cho vay 1,2%/năm và lãi suất nợ quá hạn bằng lãi suất cho vay hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ quy định theo từng thời kỳ.

Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song với sự chủ động trong triển khai các chương trình tín dụng cùng với sự phối hợp tích cực của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Kiến Thụy luôn duy trì tốt hoạt động giao dịch tại ngân hàng và các điểm giao dịch xã – Thị trấn. Tại tất cả các điểm giao dịch đều có hệ thống bảng biểu theo đúng quy định; Tổng dư nợ đạt đến nay đạt 343.695 triệu đồng/10.754 hộ vay, với 299 Tổ tiết kiệm và vay vốn; Doanh số cho vay do Ngân hàng quản lý đến nay đạt 9.469 triệu đồng, với 189 hộ vay. Toàn huyện năm 2021 có 2.385 lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn từ NHCSXH, với doanh số cho vay 79.464 triệu đồng; trong đó ưu tiên tập trung cho hộ mới thoát nghèo ở các xã khó khăn, nhiều mô hình điểm thu hút, tạo việc làm cho 2.442 lao động có vốn phát triển sản xuất kinh doanh.

Hiện nay, Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chương trình tín dụng chính, để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, đảm bảo các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi trong thời gian sớm nhất để phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội theo đúng tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính Phủ.

Bùi Thùy (http://www.haiphong.gov.vn/Portal/Detail.aspx?Organization=HKT&MenuID=7681&ContentID=209032)

 

Các tin khác liên quan