Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thủy Nguyên đẩy mạnh công tác huy động tiết kiệm

Bên cạnh việc triển khai cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi theo chỉ định của Chính Phủ, việc đẩy mạnh công tác huy động tiết kiệm đang được NHCSXH huyện Thủy Nguyên chú trọng triển khai trong thời gian qua.

Hiện nay Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thủy Nguyên đang triển khai 02 hình thức gửi tiền tiết kiệm:

  1. Gửi tiền tiết kiệm qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn: áp dụng cho các khách hàng là thành viên của Tổ TK&VV, khách hàng được gửi tiết kiệm hàng tháng với mức gửi phù hợp khả năng tài chính của gia đình. Góp phần hình thành thói quen tiết kiệm và tạo nguồn dự phòng trong trường hợp gặp rủi ro, khó khăn.
  2. Gửi tiết kiệm có kỳ hạn: với mức lãi suất áp dụng tương đương với Ngân hàng thương mại trên địa bàn, kỳ hạn gửi linh hoạt từ 01 đến 12 tháng.

Ưu điểm nổi bật là khách hàng có thể gửi tiết kiệm tại Phòng giao dịch hoặc tại điểm giao dịch xã theo ngày giao dịch cố đình, tiết kiệm thời gian giao dịch cho khách hàng, hạn chế các rủi ro có thể xảy ra trên đường. Đặc biệt là khoản tiền gửi tại NHCSXH được Nhà nước đảm bảo khả năng thanh toán.

Tính đến 28/02/2022, số dư tiền gửi tiết kiệm tại Phòng giao dịch là 147.068 triệu đồng. Hiện nay, Ngân hàng đang huy động với lãi suất tối đa là 5,5%/năm.

Hoạt động huy động tiết kiệm của NHCSXH mang tính nhân văn sâu sắc, vừa huy động được nguồn vốn nhàn rỗi của nhân dân, tạo thu nhập cho người gửi, vừa giúp NHCSXH có nguồn vốn để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn./.

Theo Cổng thông tin điện tử huyện Thủy Nguyên – http://www.haiphong.gov.vn:8888/Portal/Detail.aspx?Organization=HTN&MenuID=1862&ContentID=210250

Các tin khác liên quan