Ngân hàng chính sách xã hội quận Ngô Quyền huy động tiền gửi tiết kiệm nhằm phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác

Từ nguồn vốn vay tại PGD NHCSXH quận Ngô Quyền, gia đình chị Đàm Thị Thủy (số 30/3737, tổ 6 phường Đồng Quốc Bình) đầu tư phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng, góp phần giải quyết việc làm cho 9-12 lao động, với thu nhập bình quân 4 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: Trung Kiên
Từ nguồn vốn vay tại PGD NHCSXH quận Ngô Quyền, gia đình chị Đàm Thị Thủy (số 30/3737, tổ 6 phường Đồng Quốc Bình) đầu tư phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng, góp phần giải quyết việc làm cho 9-12 lao động, với thu nhập bình quân 4 triệu đồng/người/tháng.
Ảnh: Trung Kiên

Các tin khác liên quan