Ngân hàng Chính sách xã hội quận Ngô Quyền: Sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi

Những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Ngô Quyền thực hiện tốt vai trò chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện hiệu quả công cuộc giảm nghèo của địa phương. 

Từ nguồn vốn vay tại PGD NHCSXH quận Ngô Quyền, gia đình chị Đàm Thị Thủy (số 30/3737, tổ 6 phường Đồng Quốc Bình) đầu tư phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng, góp phần giải quyết việc làm cho 9-12 lao động, với thu nhập bình quân 4 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: Trung Kiên
Từ nguồn vốn vay tại PGD NHCSXH quận Ngô Quyền, gia đình chị Đàm Thị Thủy (số 30/3737, tổ 6 phường Đồng Quốc Bình) đầu tư phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng, góp phần giải quyết việc làm cho 9-12 lao động, với thu nhập bình quân 4 triệu đồng/người/tháng.
                                                                                                                                                                             Ảnh: Trung Kiên

NHCSXH quận Ngô Quyền hiện đang triển khai 5 chương trình tín dụng ưu đãi gồm cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tính đến cuối tháng 2-2017, tổng dư nợ các chương trình tín dụng cho vay tại NHCSXH Ngô Quyền đạt 65,6 tỷ đồng. Gần 2.500 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn. Trong đó, cho vay hộ nghèo gần 13,7 tỷ đồng; hộ cận nghèo hơn 7,7 tỷ đồng; hộ mới thoát nghèo hơn 24,6 tỷ đồng; học sinh, sinh viên đạt hơn 6,5 tỷ đồng; giải quyết việc làm gần 13,2 tỷ đồng…

Thông qua các chương trình tín dụng chính sách, nhiều hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn quận được vay vốn, có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững. Đơn cử gia đình anh Nguyễn Duy Cường ở số 30/37, tổ 6, phường Đồng Quốc Bình là hộ nghèo. Tháng 12-2015, từ sự giới thiệu của chính quyền, tổ chức hội, đoàn thể địa phương, gia đình anh Cường được vay 20 triệu đồng giải quyết việc làm. Gia đình anh đầu tư sửa chữa mở cửa hàng và mua sắm hàng hóa kinh doanh tại nhà và qua mạng internet. Việc kinh doanh đem lại thu nhập tốt cho gia đình anh Cường, trả lãi, gốc đúng kỳ hạn. Giữa năm 2016, gia đình anh tiếp tục được xét cho vay 40 triệu đồng để mở rộng quy mô kinh doanh. Đến nay, gia đình anh mở 3 cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng, tiện ích trên địa bàn thành phố, góp phần giải quyết việc làm cho 6-9 người với thu nhập ổn định. Theo anh Cường, tuy vốn vay tại NHCSXH còn nhỏ so với nhu cầu song kịp thời hỗ trợ gia đình trong lúc khó khăn nhất. Nếu không, gia đình anh phải vay ngoài với lãi suất cao gấp 3-4 lần, rất khó bảo đảm kinh doanh hiệu quả cao và bền vững.

Phó chủ tịch UBND, Trưởng Ban giảm nghèo phường Đồng Quốc Bình Lý Thị Thu Hà cho biết, các chương trình cho vay tại NHCSXH không chỉ giúp các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn vay đầu tư phát triển kinh tế thoát nghèo, còn góp phần hỗ trợ địa phương thực hiện hiệu quả giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Tính đến cuối năm 2016, phường giảm 7 hộ nghèo so với năm 2015. Hiện, phường còn 24 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo. Trên địa bàn quận Ngô Quyền, đến hết năm 2016, tổng số hộ nghèo trên địa bàn quận giảm còn 388 hộ (0,88%)  tổng số hộ dân); tổng số hộ cận nghèo giảm còn 296 hộ (chiếm 0,67% tổng số hộ dân). Trong thành tích chung của quận Ngô Quyền, có sự đóng góp của NHCSXH.

Theo Giám đốc NHCSXH quận Ngô Quyền Phạm Thu Hiền, để chuyển tải thành công nguồn vốn đến các đối tượng được vay vốn (bảo đảm đúng người, đúng mục đích, phát huy hiệu quả), lãnh đạo đơn vị tích cực tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn tín dụng ưu đãi trên địa bàn. Ngân hàng phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể để củng cố, kiện toàn hoạt động của các tổ kiết kiệm và vay vốn; tuyên truyền sâu rộng tới các hộ vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích, không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng. Song song với đó là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời của Quận ủy, HĐND, UBND quận và các tổ chức đoàn thể, chính trị trên địa bàn quận cũng như cấp ủy, chính quyền các phường.

Năm 2017, NHCSXH Ngô Quyền phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao, hướng đến mục tiêu tăng trưởng tín dụng phù hợp, tập trung vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; gắn với nâng cao chất lượng tín dụng. Để đạt mục tiêu, một trong nhiệm vụ trọng tâm ngân hàng xác định làm tốt huy động vốn tại đơn vị, nhất là tại điểm giao dịch cố định nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn của các đối tượng thụ hưởng chính sách. Tuy nhiên, để giảm bớt khó khăn về nguồn vốn, chính quyền địa phương sớm bố trí nguồn vốn ngân sách địa chuyển sang NHCSXH quận cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Minh Châm (http://www.baohaiphong.com.vn)

Các tin khác liên quan