NHCSXH huyện Vĩnh Bảo triển khai thực hiện Nghị Quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính Phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội

Là một trong những kênh quan trọng thực hiện công tác an sinh xã hội ở địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vĩnh Bảo đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp, nhằm thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng xã hội, đáp ứng nhu cầu vốn vay ưa đãi cho Nhân dân phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Theo thông tin tổng hợp từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, sau 5 năm thực hiện chương trình hộ cận nghèo trên địa bàn huyện, tổng dư nợ đạt 102.722 triệu đồng, với 2.336 hộ vay. Toàn huyện có 2.336 lượt hộ cận nghèo được vay vốn từ NHCSXH, với doanh số cho vay 102.722 triệu đồng; trong đó ưu tiên tập trung cho hộ cận nghèo ở các xã khó khăn, nhiều mô hình điểm thu hút, tạo việc làm cho 619 lao động có vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Vốn  vay tín dụng chính sách xã hội đã trực tiếp góp phần thực hiện 7/11 nội dung thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện như: Chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, giảm nghèo và an sinh xã hội, đổi mới các hình thức sản xuất và 8/19 tiêu chí trong Bộ chỉ tiêu quốc gia về xã nông thôn mới.

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 21/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/QĐ-TTg, ngày 21/7/2015 về tín dụng đối với hộ cận nghèo. Từ ngày 01/01/2022 Phòng giao dịch NHCSXH huyện Vĩnh Bảo tiếp tục thực hiện giải ngân Chương trình tín dụng đối với hộ cận nghèo. Hiện nay, mức cho vay tối đa của chương trình là 100 triệu đồng/hộ, lãi suất là 7,92%/ năm. Thời hạn cho vay do NHCSXH và hộ vay cận nghèo thỏa thuận trên cơ sơ chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng không quá 5 năm.

Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tác động ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh, đời sống nhân dân, người lao động và doanh nghiệp, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính Phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, NHCSXH huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi, nhằm hỗ trợ kịp thời khách hàng là người nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn vay đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Để Nghị quyết đảm bảo hiệu quả, đúng quy định, công khai, minh bạch, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội huyện Vĩnh Bảo và các xã- Thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền chính sách của Chính Phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; đồng thời thực hiện tốt chức năng giám quá trình thực hiện chính sách đảm bảo việc triển khai chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Bên cạnh đó, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện hướng dẫn và triển khai thực hiện chính sách cho vay theo quy định, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan nắm bắt thông tin, tiếp cận người sử dụng lao động, xác định đúng đối tượng đủ điều kiện để cho vay, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, NHCSXH huyện đã chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho cán bộ và khách hàng khi tham gia giao dịch tại các điểm giao dịch để thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa chuyển tải kịp thời nguồn vốn tín dụng đến người nghèo và các đối tượng chính sách khác để khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Chương trình tín dụng phục hồi và phát triển kinh tế xã hội được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện qua nguồn vốn cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 và các văn bản liên quan.Cùng với đó, đơn vị tiếp tục cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình mua, thuê nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 theo khoản 10, điều 1 quy định tại Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính Phủ; Thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập. Cho vay đối với cơ sở mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 và cho vay người sử dụng lao động vay vốn để trả lương người lao động.

Giám đốc NHCSXH huyện Vĩnh Bảo ông Đỗ Văn Khanh cho biết: ‘‘Đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền chính sách liên quan đến Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/11/2022 về thực hiện Chương trình. Cùng với đó, đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nguồn vốn vay ưu đãi để người dân và doanh nghiệp nắm bắt kịp thời. Cũng như tăng cường giải ngân việc giải ngân không để tồn đọng vốn, phối hợp với tất cả UBND các xã- thị trấn và các ban ngành liên quan tăng cường rà soát nhu cầu vay vốn của đối tượng theo Chương trình của Nghị quyết số 11/NQ-CP trên toàn huyện để đề nghị Ngân hàng bổ sung nguồn vốn vay cho Phòng giao dịch. Phòng giao dịch huyện Vĩnh Bảo tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện trong việc cung cấp tín dụng ưu đãi cho những đối tượng của Chính Phủ. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong việc huy động tiền gửi tiết kiệm qua tổ và tiết kiệm dân cư gửi tại điểm giao dịch đảm bảo và từng bước vượt kế hoạch được giao. Thực hiện tốt lịch giao dịch cố định tại điểm giao dịch xã, thị trấn nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người vay vốn và nhân dân, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022, góp phần tích cực thực hiện chương trình giảm nghèo tại địa phương và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, chủ động tham mưu giúp việc cho các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị trong thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát phù hợp với tình hình thực tế, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương và chỉ đạo cán bộ NHCSXH huyện triển khai công tác đối chiếu phân loại nợ đảm bảo, an toàn và hiệu quả.

Với những giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương và với những kết quả đạt được trong thời gian qua, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Vĩnh Bảo đã, đang và sẽ mãi là ‘‘Cánh tay dài của Đảng, Nhà nước’’ trong công cuộc đảm bảo an sinh xã hội thời kỳ CNH-HĐH đất nước./. 

 

Theo Cổng thông tin điện tử huyện Vĩnh Bảo (http://www.haiphong.gov.vn/Portal/Detail.aspx?Organization=HVB&MenuID=18773&ContentID=208885)

Các tin khác liên quan