Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện An Dương Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và Kế hoạch số 933/KH-NHCS ngày 30/01/2022 của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, Phòng giao dịch NHCSXH huyện An Dương đã nhanh chóng thực hiện các bước để triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi Chính phủ quy định trong 2 năm (2022 – 2023).

 

NHCX

Theo đó Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện rà soát kế hoạch nguồn vốn giải ngân trong 02 năm 2022, 2023. Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách năm 2022; rà soát nhu cầu vốn vay các chương trình. Thông qua rà soát để triển khai cho vay bảo đảm hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận; bảo đảm tính khả thi của chính sách, sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước.

Đồng thời, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi góp phần phục hồi và phát triển KT-XH đến các cấp, các ngành và nhân dân, tổ chức thực hiện và giám sát thông qua hệ thống phát thanh, cổng thông tin điện tử huyện, niêm yết nội dung Nghị quyết tại các điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, tuyên truyền trực tiếp cho người dân khi tới các điểm giao dịch… Phòng giao dịch cũng bố trí nhân viên sẵn sàng giải đáp, tư vấn mọi thắc mắc của người dân liên quan tới các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP để người dân nắm rõ.

Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ được ban hành mở rộng các đối tượng, các chương trình cho vay bao gồm: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; Cho vay cá nhân, hộ gia đình mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; Xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội; Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập; Cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19’ Tiếp tục triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động.

Nhằm triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện An Dương đang phối hợp với các phòng, đơn vị, địa phương tập trung rà soát, tổng hợp nhu cầu kế hoạch tín dụng năm 2022, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời, huy động mọi nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

PGD NHCSXH huyện An Dương

 

Các tin khác liên quan