Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện An Dương: Huy động tiết kiệm đạt trên 46 tỷ

Theo Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện An Dương Đinh Quang Hưng, tính đến hết tháng 8, tổng vốn huy động được trung ương cấp bù lãi suất của huyện đạt 46,534 tỷ đồng, tăng 9,648 tỷ đồng so với 31-12-2016 (36,886 tỷ đồng), tăng 26,15%, đạt 110,36% kế hoạch năm.

Huy động tiết kiệm của PDG Ngân hàng CSXH huyện An Dương đạt mức cao
Huy động tiết kiệm của PDG Ngân hàng CSXH huyện An Dương đạt mức cao

Cụ thể, tiền gửi huy động qua Tổ tiết kiệm và vay vốn là 12,352 tỷ đồng, tăng 1,195 tỷ đồng, đạt 93,88% kế hoạch năm.

Tiền gửi tiết kiệm dân cư là 34,182 tỷ đồng, tăng 32,85%, đạt 117,84% kế hoạch năm (trong đó huy động tại điểm giao dịch xã là 9,42 tỷ đồng, đạt 205,74% kế hoạch giao (kế hoạch thành phố giao là 4,395 tỷ đồng).

Bùi Hạnh (Báo điện tử An ninh Hải Phòng)

Các tin khác liên quan