Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vĩnh Bảo giải ngân nguồn vốn vay hỗ trợ việc làm, duy trì mở rộng việc làm theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.

Ngày 27/4/2022, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vĩnh Bảo tổ chức giải ngân nguồn vốn

Chi tiết