Công đoàn bộ phận Ngân hàng Chính sách xã hội huyện An Lão trao tặng các suất quà Tết cho hộ nghèo, và các gia đình chính sách năm 2023

Công đoàn bộ phận Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện trao tặng các suất quà Tết cho hộ nghèo, và các gia đình chính sách tại các

Chi tiết

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện An Lão tăng cường các giải pháp quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP

Triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính

Chi tiết

Cho vay chương trình Học sinh sinh viên mua máy vi tính trong gói phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP của chính phủ tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện An Lão

Căn cứ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tín dụng đối với

Chi tiết

Xã Trường Thọ huyện An Lão tổ chức lễ tiếp nhận và trao tặng máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng phát động, chiều ngày 26/10/2021 đồng chí

Chi tiết