Tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng vốn chính sách ưu đãi

Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Quang Hưng–Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện An Dương cho biết: “Để nâng cao chất lượng việc sử dụng vốn chính sách ưu đãi, chúng tôi quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời phối hợp Hội đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách tín dụng ưu đãi đến đối tượng thụ hưởng theo phương châm “có vay – có trả”, thực hiện nghĩa vụ đóng lãi, gửi tiền tiết kiệm hàng tháng. Ngay từ đầu năm 2019, Ngân hàng Chính sách huyện đã xây dựng kế hoạch kiểm tra và thực hiện kiểm tra được 1 xã. Trong đó, đối tượng kiểm tra, giám sát tập trung vào các thành viên vay vốn và tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn.”.

1 2

Hình ảnh: Đoàn kiểm tra làm việc tại xã Bắc Sơn
Hình ảnh: Đoàn kiểm tra làm việc tại xã Bắc Sơn

Trong quá trình triển khai thực hiện, Ngân hàng xác định công tác kiểm tra, giám sát là khâu quan trọng để đảm bảo nguồn vốn, ngăn ngừa việc chiếm dụng vốn và xác định đây là khâu để nắm tình hình, hướng dẫn, hỗ trợ hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích. Trên cơ sở đó, điều chỉnh cách điều hành, quản lý, thay đổi cách chỉ đạo phù hợp với từng địa phương. Ngoài ra, Ngân hàng đề nghị hội cùng với ban quản lý tổ thực hiện đúng các nhiệm vụ được ủy nhiệm theo hợp đồng đã ký với NHCSXH, như: tổ chức họp bình xét công khai, đúng đối tượng, kiểm tra việc sử dụng vốn vay của 100% các món vay mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày NHCSXH giải ngân cho hộ vay. Ban quản lý tổ giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, trả nợ, trả lãi, thực hành tiết kiệm… của tổ viên. Yêu cầu Hội đoàn thể tham gia đầy đủ các buổi họp giao ban định kỳ và giao ban tại điểm giao dịch xã, hỗ trợ tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc kiểm tra biểu mẫu, so sánh, đối chiếu số tiền thực thu, cập nhật sổ sách của tổ; chỉ đạo hội đoàn thể cấp xã tham dự đầy đủ các cuộc họp bình xét cho vay.
Trước khi làm hồ sơ để giải ngân nguồn vốn vay, Hội đoàn thể sẽ thực hiện khảo sát hộ vay vốn; những hộ vay vốn phải có phương án sản xuất, kinh doanh rõ ràng, chí thú làm ăn, đảm bảo hộ cho vay mới, cho vay quay vòng phải trả được lãi, nợ và gửi tiền tiết kiệm hàng tháng. Qua đó, nhiều hộ vay đã thay đổi suy nghĩ, cách làm, chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rau màu… góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, hạn chế tình trạng người dân đi làm ăn xa.
Ông Đinh Quang Hưng cho biết thêm: “Các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần tích cực củng cố lòng tin của nhân dân với Nhà nước và khẳng định vai trò, vị thế của Ngân hàng chính sách xã hội tham gia vào công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, đặc biệt góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Để nâng cao chất lượng việc sử dụng vốn chính sách , thời gian tới, chúng tôi tiếp tục duy trì và nâng cao các giải pháp đã thực hiện; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Hội đoàn thể các cấp để nắm bắt thông tin, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm giúp hộ vay vốn phát triển kinh tế gia đình, từng bước ổn định cuộc sống”.

Tin bài: Đặng Đình Tuấn