Tăng cường triển khai chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP

Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP, UBND huyện An Dương vừa giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai chương trình tín dụng này đến người dân nói chung và các đối tượng được thụ hưởng chính sách nói riêng. Theo đó, UBND các xã, thị trấn sẽ thực hiện thông báo công khai nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP được giao năm 2023 trên địa bàn; Đồng thời chỉ đạo Ban giảm nghèo xã, thị trấn phối hợp với Hội nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh  niên xã, thị trấn tiến hành rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn; chỉ đạo Tổ Tiết kiệm và vay vốn nơi người vay vốn cư trú hợp pháp, hướng dẫn người vay vốn lập, cung cấp hồ sơ vay vốn. Nếu người vay vốn chưa là tổ viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn thì Tổ Tiết kiệm và vay vốn tổ chức họp kết nạp bổ sung tổ viên; họp bình xét công khai dưới sự giám sát, chứng kiến của Trưởng thôn/Tổ trưởng Tổ dân phố và người đại diện Hội, đoàn thể nhận ủy thác; sau đó gửi hồ sơ vay vốn kèm biên bản họp Tổ Tiết kiệm và vay vốn đến UBND xã/thị trấn.

z4182926653575_e6e9371fdc794222f2b48e6f7ae4578d

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch vốn được giao và hồ sơ đề nghị vay vốn của các Tổ tiết kiệm và vay vốn gửi đến, UBND xã/thị trấn xác nhận trên Danh sách đề nghị vay vốn nhà ở xã hội tại NHCSXH theo mẫu 03/NƠXH, sau đó gửi Tổ tiết kiệm và vay vốn để gửi NHCSXH huyện. Trường hợp nhu cầu vay vốn lớn hơn chỉ tiêu kế hoạch vốn được giao thì UBND xã/thị trấn tổ chức xét ưu tiên vay vốn nhà ở xã hội cho người vay vốn là đối tượng người có công với cách mạng hoặc đối tượng được vay vốn theo quy định là người khuyết tật, nữ giới. Sau khi xét ưu tiên cho các đối tượng nói trên được vay vốn, các đối tượng còn lại tổ chức bốc thăm để ưu tiên vay vốn. Việc xét ưu tiên và bốc thăm phải được công khai, minh bạch, khách quan, có sự tham gia của người vay vốn và lập thành biên bản lưu tại UBND xã/thị trấn./.

PGD NHCSXH An Dương

Các tin khác liên quan