Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội quận Kiến An tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác vay vốn tại cơ sở

Chiều ngày 27/4, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội quận, tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp

Chi tiết