Thực hiện giải pháp giảm nghèo bền vững

Xác định công tác xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ hàng đầu, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Những năm qua cấp ủy chính quyền địa phương huyện Kiến Thụy đã tập trung nguồn lực, đề ra nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả trong việc hỗ trợ người dân xóa đói giảm nghèo bền vững.
Trong những năm qua Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện Kiến Thụy đã tích cực thực hiện đồng bộ lồng ghép nhiều giải pháp với mục tiêu đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới. Từng bước cải thiện nâng cao đời sống vật chất của người nghèo, ưu tiên hơn cho người nghèo thuộc diện khó khăn về vốn, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận dịch vụ tín dụng chính sách được tốt hơn.
Hoạt động cho vay vốn đối với các hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn đã nhận được sự qua tâm của cấp Đảng ủy, chính quyền địa phương , sự phối hợp của các đoàn thể như Hội Phụ Nữ, Hội Nông Dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh Niên…. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người nghèo được tiếp cận vốn tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời gắn với việc vay vốn tín dụng với việc hướng dẫn cách làm ăn, khuyến nông, khuyến ngư….vào sản suất chăn nuôi thực hiện có hiệu quả.

Người dân được nhận tiền vay tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã
Người dân được nhận tiền vay tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã

Hướng giải pháp giảm nghèo bền vững là thực hiện tốt chính sách đào tạo dạy nghề, tập huấn cho các hộ vay về công nghệ, khoa học ký thuật áp dụng vào sản xuất chăn nuôi thông qua Phòng Nông Nghiệp, Hội đoàn thể….để cho người nghèo xác định được nghĩa vụ của mình là thoát nghèo.
Đa số hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo đã cố gắng tự học nghề, người nghèo đã biết tính toán, biết lựa chọn loại hình sản xuất chăn nuôi phù hợp gắn với yếu tố thị trường, mạnh dạn hơn trong việc ứng dụng con giống mới, công nghệ mới vào sản xuất chăn nuôi. Người nghèo tự tìm tòi học hỏi kinh nghiệm trong sản xuất tạo việc làm để vươn lên thoát nghèo bền vững.
Chính sách dự án về giảm nghèo đã được thực hiện đồng bộ hiệu quả tạo bộ mặt đổi mới đáng kể, kết hợp với việc hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn tạo ra cú hích lớn giúp người nghèo tự tin vươn lên thoát nghèo.Đến nay tổng dư nợ của huyện Kiến Thụy là 201 tỷ đồng trong đó hộ nghèo là 44 tỷ, hộ cận nghèo là 46 tỷ và hộ thoát nghèo là 4,5 tỷ và cho vay các chương trình khác như giải quyết việc làm, học sinh sinh viên..v..v . Cụ thể hộ Vũ Thị Hà thôn Lão Phong 1 xã Tân Phong, từ hộ nghèo nay đã thoát nghèo và tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về vốn của Ngân hàng chính sách xã hội đã vay số tiền 30 triệu đồng thực hiện chăn nuôi theo mô hình khép kín để thoát nghèo bền vững. Từ khi thoát nghèo gia đình đã tích cực tham gia các phong trào của Hội đoàn thể tham gia giúp đỡ các hộ còn khó khăn hơn.
Với những giải pháp thiết thực và đồng bộ, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Kiến Thụy sẽ đạt được những chỉ tiêu đặt ra, góp phần nâng cao đời sống vật chất của nhân dân và thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện ngày một phát triển.

Ảnh Tuyết Nhung bài Tôn Hiến – Phòng giao dịch NHCSXH huyện Kiến Thụy

Các tin khác liên quan