Tín dụng chính sách tại Hải Phòng Nguồn vốn vay giúp nông dân thoát nghèo

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, hiệu quả công tác chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến các hộ nghèo, đối tượng chính sách khác tại Hải Phòng nâng cao rõ nét. Nhờ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp, nguồn vốn cho vay được quan tâm bố trí và  hiệu quả sử dụng vốn cao hơn.

Từ nguồn vốn vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ nghèo, cận nghèo đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong ảnh: Mô hình nuôi cá của hộ ông Nguyễn Văn Lý ở xã Tân Viên, huyện An Lão.   Ảnh: Phương Linh
Từ nguồn vốn vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ nghèo, cận nghèo đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong ảnh: Mô hình nuôi cá của hộ ông Nguyễn Văn Lý ở xã Tân Viên, huyện An Lão.  Ảnh: Phương Linh

Đảng, chính quyền tích cực vào cuộc

Với các hộ nghèo và đối tượng chính sách khác của xã Tân Viên (huyện An Lão), chưa bao giờ việc tiếp cận vốn vay tín dụng ưu đãi lại thuận lợi như bây giờ. Điều kiện vay vốn, thủ tục, bình xét hộ được vay…đều được công khai rộng rãi đến từng hộ dân. Toàn xã hiện có 1250  hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH). Từ nguồn vốn vay này, nhiều gia đình phát triển sản xuất, cải thiện điều kiện sống, qua đó, góp phần đưa Tân Viên từ địa phương nghèo, thuần nông trở thành địa phương đi đầu trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, dồn điền đổi thửa xây dựng các trang trại lớn. Từ chỗ các hộ dân chủ yếu xây dựng gia trại quy mô nhỏ, đến nay, Tân Viên có 33 trang trại tập trung quy mô lớn; thu nhập bình quân đầu người đạt 28-30 triệu đồng/năm. Có được kết quả trên nhờ sự tích cực vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn, từ việc triển khai cho vay đến thu hồi nợ. Nếu như trước đây Tân Viên bị ngân hàng “cấm vận” không giải ngân vốn vì  nợ quá hạn cao, nay xã này trở thành một trong những địa phương sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách của toàn thành phố. Bí thư Đảng ủy xã Tân Viên Ninh Văn Khánh cho biết, có sự thay đổi rõ nét này nhờ thành phố sớm triển khai Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách.

Không chỉ xã Tân Viên mà hiện nay ở các địa phương khác, công tác tín dụng chính sách được cấp ủy đảng, chính  quyền địa phương quan tâm triển khai thực hiện. Đây cũng là kết quả bước đầu đáng ghi nhận của Hải Phòng sau hơn  2 năm thực hiện Chỉ thị 40. Từ khi triển khai chỉ thị đến nay, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp nhận thức rõ rệt hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Trên cơ sở đó, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho NHCSXH thực hiện nhiêm vụ được giao như: thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; quan tâm bố trí về địa điểm, thời gian đối với các buổi làm việc của NHCSXH tại điểm giao dịch xã, phường, thị trấn. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị xã hội các cấp quan tâm hơn đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, chỉ đạo các cấp cơ sở phối hợp tốt với NHCSXH trong thực hiện các chương trình tín dụng chính sách; thực hiện công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động; nhất là củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn; đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn…

Thêm vốn giảm nghèo

Nhờ sự tích cực vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nên công tác chuyển tải nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH đến các hộ nghèo, gia đình chính sách khác bảo đảm hơn. Trong đó, các địa phương quan tâm chuyển vốn ngân sách ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.  Cách đây 2 năm, tại Hải Phòng, ngoài nguồn vốn thành phố ủy thác sang NHCSXH cho vay giải quyết việc làm, chưa quận, huyện nào ủy thác vốn sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư, sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, đến nay 14/14 quận, huyện quan tâm bố trí nguồn vốn ngân sách chuyển sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Bên cạnh đó, năm 2016 nguồn vốn UBND thành phố chuyển sang tăng 1 tỷ đồng so với năm 2015 và những năm trước đó. Nhờ vậy, đến 31-12-2016, nguồn vốn địa phương tại NHCSXH chi nhánh Hải Phòng đạt 84,8 tỷ đồng, tăng hơn 9,6 tỷ đồng (tương ứng 12,8%) so với năm 2015. Trong đó, nguồn vốn thành phố là 82,5 tỷ đồng, tăng 7 tỷ đồng so với năm 2015; nguồn vốn ngân sách quận, huyện 2,3 tỷ đồng, tăng 2,3 tỷ đồng so với năm 2015. Bên cạnh đó, thành phố và các địa phương quan tâm hỗ trợ hoạt động của NHCSXH như: bố trí đất để xây dựng trụ sở làm việc của các phòng giao dịch NHCSXH tại các quận, huyện.

Từ nguồn vốn này và nguồn vốn từ trung ương, nguồn huy động, trong giai đoạn từ khi thực hiện Chỉ thị 40 đến nay, NHCSXH chi nhánh Hải Phòng thực hiện giải ngân vốn chính sách tín dụng ưu đãi cho hơn gần 50000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận đồng vốn tín dụng ưu đãi phục vụ hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh (giúp hơn 20.000 gia đình xây 40.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh bảo đảm môi trường; hơn 1400 hộ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn chương trình học sinh, sinh viên giúp hơn 1300 học sinh, sinh viên trang trải các khoản chi phí học tập sinh hoạt; duy trì, tạo việc làm cho hơn 4000 lao động…). Bình quân dư nợ hộ nghèo 22,6 triệu đồng/hộ (tăng hơn 2 triệu đồng so với năm 2015). Tuy số tiền nhỏ nhưng cơ bản đáp ứng nhu cầu của người vay, giúp hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Minh Châm ( http://www.baohaiphong.com.vn)