Xã Quốc Tuấn làm tốt công tác kiểm tra nguồn vốn tín dụng ưu đãi

            Những năm qua, cùng với việc nâng cao chất lượng chương trình tín dụng chính sách, xã Quốc Tuấn luôn quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, qua đó phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi tại xã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu về giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

            Trao đổi với chúng tôi ông Nguyễn Văn Bến – Chủ tịch xã Quốc Tuấn – thành viên Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện An Dương cho biết: Từ khi có chủ trương đưa chủ tịch UBND cấp xã vào Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) huyện. Nhờ đó đã phát huy tốt vai trò của chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo, quản lý và triển khai các chính sách tín dụng của NHCSXH đến với người dân. Chủ tịch xã trực tiếp quản lý, chỉ đạo và phổ biến sâu rộng các chương trình tín dụng đến với người dân trong toàn xã. Nhờ đó, những đối tượng được vay vốn đều nắm bắt và tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn tín dụng chính sách.

z1297980637076_c059efb7cac2411c7011a64773950d0f

Ông Nguyễn Văn Bến - Chủ tịch xã Quốc Tuấn – Thành viên Ban đại diện NHCSXH huyện An Dương đi kiểm tra đối chiếu trực tiếp hộ vay vốn.
Ông Nguyễn Văn Bến – Chủ tịch xã Quốc Tuấn – Thành viên Ban đại diện NHCSXH huyện An Dương đi kiểm tra việc sử dụng vốn tín dụng chính sách tại thôn Văn Xá.

            Tính đến hết 28/2/2019, toàn xã Quốc Tuấn có dư nợ đạt 21,7 tỷ với 855 hộ được vay vốn, trong đó có 75 hộ nghèo, 92 hộ cận nghèo, 104 hộ mới thoát nghèo; 56 hộ vay vốn học sinh, sinh viên; hơn 758 hộ vay vốn nước sạch vệ sinh môi trường… Hầu hết những khách hàng vay đều được bình xét kỹ lưỡng ngay từ tổ tiết kiệm, các hội, đoàn thể và thôn. Chủ tịch xã là người xét duyệt cuối cùng. Trong quá trình người dân sử dụng nguồn vốn vay, chủ tịch xã, các hội, đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn luôn theo dõi sát sao để kịp thời hướng dẫn, nhắc nhở người dân sử dụng đồng vốn đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Suốt nhiều năm, trên địa bàn xã chưa để xảy ra tình trạng vay ké, vay nhờ, không có nợ quá hạn.

Nhiều hộ vay vốn NHCSXH tại xã Quốc Tuấn vươn lên thoát nghèo
Nhiều hộ vay vốn NHCSXH tại xã Quốc Tuấn vươn lên thoát nghèo

            Ông Bến cho biết thêm: “Hàng tháng, tôi đều theo dõi sát sao hoạt động của phiên giao dịch cố định tại xã. Đồng thời, tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện. Qua đó, tiếp nhận những nội dung mới, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc để các cấp, ngành tháo gỡ; kịp thời đưa vốn tín dụng đến đúng đối tượng; phát huy hiệu quả nguồn vốn trong giảm nghèo, giúp địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội”.

            Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi của NHCSXH đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong thời gian tới, xã Quốc Tuấn tăng cường kiểm tra, giám sát để nắm tình hình hoạt động của tổ chức chính trị nhận ủy thác, các tổ TK &VV và các khách hàng vay vốn, từ đó đánh giá chất lượng tín dụng một cách chính xác và có biện pháp xử lý kịp thời. Thông qua kiểm tra, giám sát, hoạt động tín dụng chính sách được nâng cao, người nghèo và đối tượng chính sách kịp thời có vốn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống./.

Tin bài: Đặng Đình Tuấn