Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ

Ưu đãi khi vay tại ngân hàng chính sách xã hội

Lãi suất ưu đãi

Lãi suất ưu đãi

    a) Lãi suất cho vay: 8,25%/năm 
    b) Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay.
Thời gian linh hoạt

Thời gian linh hoạt

    a) Cho vay ngắn hạn: Cho vay đến 12 tháng (1 năm).
    b) Cho vay trung hạn: Cho vay từ trên 12 tháng đến 60 tháng (5 năm).

Quy trình thủ tục vay vốn

1

Tự nguyện tham gia Tổ tiết kiệm và vay vốn.

2

Hộ mới thoát nghèo viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (theo mẫu in sẵn do NHCSXH cấp) gửi Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn.

3

Khi giao dịch với ngân hàng, người vay hoặc người thừa kế hợp pháp được ủy quyền phải có CMND, nếu không có CMND thì phải có Giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú.

1

Nhận giấy đề nghị vay vốn của hộ thoát nghèo

2

Tổ chức họp Tổ để bình xét những hộ thoát nghèo đề nghị vay vốn kèm Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH và Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay của hộ cận nghèo trình UBND xã, phường, thị trấn xác nhận thuộc diện cận nghèo, cư trú hợp pháp tại địa phương và được UBND xã, phường, thị trấn phê duyệt danh sách hộ cận nghèo xin vay để gửi ngân hàng.

3

- Thông báo kết quả phê duyệt danh sách các hộ được vay, lịch giải ngân và địa điểm giải ngân tới hộ vay.

4

- Cùng ngân hàng giải ngân trực tiếp đến từng hộ vay vốn tại điểm giao dịch của NHCSXH đặt tại UBND cấp xã.

Các mức cho vay

100 triệu đồng
100 triệu đồng

Mức cho vay tối đa đối với một hộ mới thoát nghèo hiện nay là 100 triệu đồng/ hộ.

Câu hỏi thường gặp (Cho vay hộ Thoát nghèo)

Câu hỏi thường gặp (Cho vay hộ Thoát nghèo)

a) Hộ mới thoát nghèo cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay. 
b) Có tên trong danh sách từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo nay đã thoát nghèo, được UBND cấp xã xác nhận.
c) Hộ mới thoát nghèo vay vốn không phải thế chấp tài sản và được miễn lệ phí làm thủ tục vay vốn nhưng phải là tổ viên của Tổ tiết kiệm và vay vốn được tổ bình xét, lập thành danh sách đề nghị vay vốn có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn. 
d) Hộ gia đình vay vốn NHCSXH lần đầu thì các thành viên từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật phải thỏa thuận cử 01 (một) cá nhân trong số các thành viên này đại diện theo ủy quyền để đứng tên người vay và thực hiện các giao dịch với NHCSXH nơi cho vay.

Hộ mới thoát nghèo là các hộ gia đình đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận và thời gian kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 3 năm.

a) Cho vay ngắn hạn: Cho vay đến 12 tháng (1 năm).
b) Cho vay trung hạn: Cho vay từ trên 12 tháng đến 60 tháng (5 năm).

Bạn còn thắc mắc hãy để chuyên gia của chúng tôi tư vấn cho bạn

Bạn còn thắc mắc hãy để chuyên gia của chúng tôi tư vấn cho bạn

Liên hệ ngay