Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ

Về chúng tôi

NHCSXH được thành lập để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Hoạt động của NHCSXH không vì mục đích lợi nhuận, được nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán, tỷ lệ dữ trữ bắt buộc bằng 0% ( không phần trăm ), không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước.

NHCSXH được thực hiện các nghiệp vụ: Huy động vốn, cho vay, thanh toán, ngân quỹ và được nhận vốn uỷ thác cho vay ưu đãi của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội.

Xem chi tiết

Cam kết

Chúng tôi cam kết thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo trên thế giới, thông qua các hoạt động quốc gia kiên quyết và hợp tác quốc tế coi đây như một đòi hỏi bắt buộc về mặt đạo đức, xã hội, chính trị và kinh tế của toàn nhân loại

Trích "Hội nghị thượng đỉnh về phát triển xã hội" họp tại Copenhagen - Đan Mạch tháng 3/1995

Chọn dịch vụ của bạn

Trải nghiệm các dịch vụ trực tuyến của ngân hàng Chính sách xã hội

Sản phẩm - Dịch vụ

Giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội

Lãi suất hấp dẫn


Gói cho vay
Chương trình cho vay/Đối tượng cho vayLãi suất (%/năm)Kỳ hạn
Hộ nghèo 6,612 Tháng
Hộ cận nghèo7,9212 Tháng
Hộ mới thoát nghèo theo quy định 8,25 12 Tháng
HSSV có hoàn cảnh khó khăn 6,6 12 Tháng
Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 9 12 Tháng
Cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ 4,8 12 Tháng
Cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 9 12 Tháng
Kỳ hạn gửi Lãi suất tối đa áp dụng đối với cá nhân (%/năm)
Lãi suất tối đa áp dụng đối với tổ chức (%/năm)
Không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng
0,2 0,2
Kỳ hạn 01 tháng
1,7 1,7
Kỳ hạn 02 tháng
1,7 1,7
Kỳ hạn từ 03 tháng đến dưới 06 tháng
2,02,0
Kỳ hạn từ 06 tháng đến dưới 09 tháng
3,0 3,0
Kỳ hạn từ 09 tháng đến dưới 12 tháng3,03,0
Kỳ hạn 12 tháng
4,8 4,2
Kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 24 tháng
4,8 4,2
Kỳ hạn từ 24 tháng trở lên
4,9 4,2

Tìm chi nhánh/phòng giao dịch

Chi nhánh Tỉnh/ Thành Phố
Chọn phòng giao dịch Quận/ Huyện

Tin tức & Sự Kiện

HỆ THỐNG VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

Xem chi tiết