Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ

Ưu đãi khi vay tại ngân hàng chính sách xã hội

Lãi suất ưu đãi

Lãi suất ưu đãi

  • Lãi suất cho vay: 0,66%/tháng (7,92%/năm)
  • Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay
Thời gian linh hoạt

Thời gian linh hoạt

  • Cho vay ngắn hạn: Cho vay đến 12 tháng.
  • Cho vay trung hạn: Trên 12 tháng đến 60 tháng.
  • Cho vay dài hạn: Trên 60 tháng đến 120 tháng.

Quy trình thủ tục vay vốn

1

Tự nguyện tham gia Tổ tiết kiệm và vay vốn.

2

Hộ cận nghèo viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (theo mẫu in sẵn do NHCSXH cấp) gửi Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn.

3

Khi giao dịch với ngân hàng, người vay hoặc người thừa kế hợp pháp được ủy quyền phải có CMND, nếu không có CMND thì phải có Giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú.

1

Nhận giấy đề nghị vay vốn của hộ cận nghèo

2

- Tổ chức họp Tổ để bình xét những hộ cận nghèo đề nghị vay vốn kèm Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH và Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay của hộ cận nghèo trình UBND xã, phường, thị trấn xác nhận thuộc diện cận nghèo, cư trú hợp pháp tại địa phương và được UBND xã, phường, thị trấn phê duyệt danh sách hộ cận nghèo xin vay để gửi ngân hàng.

3

- Thông báo kết quả phê duyệt danh sách các hộ được vay, lịch giải ngân và địa điểm giải ngân tới hộ vay.

4

- Cùng ngân hàng giải ngân trực tiếp đến từng hộ vay vốn tại điểm giao dịch của NHCSXH đặt tại UBND cấp xã.

Các mức cho vay

100 triệu đồng
100 triệu đồng

Mức cho vay tối đa đối với một hộ nghèo

3 triệu đồng
3 triệu đồng

Cho vay sửa chữa nhà ở: Tối đa không quá 3 triệu đồng/hộ.

1,5 triệu đồng
1,5 triệu đồng

Cho vay điện thắp sáng: Tối đa không quá 1,5 triệu đồng/hộ.

10 triệu đồng
10 triệu đồng

Cho vay nước sạch: Tối đa không quá 10 triệu đồng/công trình/hộ.

Hỗ trợ
Hỗ trợ

Tiền học phí, tiền xây dựng trường, tiền sách giáo khoa và tiền quần áo đồng phục.

Kinh doanh
Kinh doanh

Còn lại là cho vay để sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Bạn còn thắc mắc hãy để chuyên gia của chúng tôi tư vấn cho bạn

Bạn còn thắc mắc hãy để chuyên gia của chúng tôi tư vấn cho bạn

Liên hệ ngay