Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ

Điểm vượt trội tại ngân hàng chính sách xã hội

An toàn & Bảo mật

An toàn & Bảo mật

  Tiền trên tài khoản của doanh nghiệp
  sẽ được an toàn, bảo mật.

Phương thức linh hoạt

Phương thức linh hoạt

  Thủ tục mở tài khoản và phương thức
  giao dịch đơn giản, nhanh chóng.

Chuyển tiền nhanh chóng

Chuyển tiền nhanh chóng

  Các dịch vụ gửi và rút tiền dễ dàng, thuận tiện.

Mở sổ tiết kiệm, nhận nhiều ưu đãi

Nhận thêm % lãi suất cho khoản tiền gửi đầu tiên

Các dự án nhận vốn uỷ thác

Dự án được thực hiện từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới, bao gồm 2 khoản:

Khoản tài trợ theo Hiệp định Tín dụng Phát triển số 3953-VN ký ngày 4/4/2005 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới. NHCSXH và Bộ Tài chính ký Hiệp định vay phụ ngày 28/4/2005. Tổng số khoảng 32,71 triệu USD (tương đương 22.600.000 SDR), được rút vốn đến ngày 27/2/2013, thực hiện dự án tại 4 tỉnh:

Quảng Nam, Quảng Ngãi (trừ huyện Bình Sơn), Bình Định (trừ huyện Hoài Ân) và Thừa Thiên Huế. Tiền gốc NHCSXH hoàn trả cho Bộ Tài chính theo 25 kỳ bán niên bằng nhau (4% số gốc) vào các ngày 15/5 và 15/11 hàng năm, kỳ trả gốc đầu tiên ngày 15/11/2012 và kỳ cuối cùng ngày 15/11/2024.

Dự án được thực hiện từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới, bao gồm 2 khoản:

Khoản tài trợ theo Hiệp định Tín dụng Phát triển số 3953-VN ký ngày 4/4/2005 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới. NHCSXH và Bộ Tài chính ký Hiệp định vay phụ ngày 28/4/2005. Tổng số khoảng 32,71 triệu USD (tương đương 22.600.000 SDR), được rút vốn đến ngày 27/2/2013, thực hiện dự án tại 4 tỉnh:

Quảng Nam, Quảng Ngãi (trừ huyện Bình Sơn), Bình Định (trừ huyện Hoài Ân) và Thừa Thiên Huế. Tiền gốc NHCSXH hoàn trả cho Bộ Tài chính theo 25 kỳ bán niên bằng nhau (4% số gốc) vào các ngày 15/5 và 15/11 hàng năm, kỳ trả gốc đầu tiên ngày 15/11/2012 và kỳ cuối cùng ngày 15/11/2024.

Dự án được thực hiện từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới, bao gồm 2 khoản:

Khoản tài trợ theo Hiệp định Tín dụng Phát triển số 3953-VN ký ngày 4/4/2005 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới. NHCSXH và Bộ Tài chính ký Hiệp định vay phụ ngày 28/4/2005. Tổng số khoảng 32,71 triệu USD (tương đương 22.600.000 SDR), được rút vốn đến ngày 27/2/2013, thực hiện dự án tại 4 tỉnh:

Quảng Nam, Quảng Ngãi (trừ huyện Bình Sơn), Bình Định (trừ huyện Hoài Ân) và Thừa Thiên Huế. Tiền gốc NHCSXH hoàn trả cho Bộ Tài chính theo 25 kỳ bán niên bằng nhau (4% số gốc) vào các ngày 15/5 và 15/11 hàng năm, kỳ trả gốc đầu tiên ngày 15/11/2012 và kỳ cuối cùng ngày 15/11/2024.

Dự án được thực hiện từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới, bao gồm 2 khoản:

Khoản tài trợ theo Hiệp định Tín dụng Phát triển số 3953-VN ký ngày 4/4/2005 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới. NHCSXH và Bộ Tài chính ký Hiệp định vay phụ ngày 28/4/2005. Tổng số khoảng 32,71 triệu USD (tương đương 22.600.000 SDR), được rút vốn đến ngày 27/2/2013, thực hiện dự án tại 4 tỉnh:

Quảng Nam, Quảng Ngãi (trừ huyện Bình Sơn), Bình Định (trừ huyện Hoài Ân) và Thừa Thiên Huế. Tiền gốc NHCSXH hoàn trả cho Bộ Tài chính theo 25 kỳ bán niên bằng nhau (4% số gốc) vào các ngày 15/5 và 15/11 hàng năm, kỳ trả gốc đầu tiên ngày 15/11/2012 và kỳ cuối cùng ngày 15/11/2024.

Ưu điểm của sản phẩm tiền gửi thanh toán

Sử dụng các dịch vụ thanh toán đa dạng một cách thuận tiện, nhánh chóng ngay trong ngày và chi phí thấp nhất thông qua mạng lưới chi nhánh rộng khắp của NHCSXH.

Khả năng tiếp cận chi phí giao dịch thấp
Khả năng tiếp cận chi phí giao dịch thấp
Thanh toán nhanh chóng
Thanh toán nhanh chóng
Tính minh bạch, uy tín tổ chức cao
Tính minh bạch, uy tín tổ chức cao
Mạng lưới rộng lớn
Mạng lưới rộng lớn
Thời gian linh hoạt
Thời gian linh hoạt
Xu hướng phát triển trong thời gian tới
Xu hướng phát triển trong thời gian tới
Xu hướng phát triển trong thời gian tới

Áp dụng công nghệ ngân hàng di động giúp gửi và rút tiền linh hoạt hơn.

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

 • Hộ nghèo: Là những hộ được xác định theo chuẩn nghèo của Chính phủ từng thời kỳ.
 •  Hộ nghèo không được vay vốn bao gồm:
  Hộ không còn sức lao động, hộ độc thân đang trong thời gian thi hành án; hộ lười biếng không chịu lao động; hộ mắc các tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp...
 • Những hộ nghèo thuộc diện chính sách xã hội như: Già cả neo đơn, tàn tật, thiếu ăn  do ngân sách Nhà nước trợ cấp.

 • Hộ nghèo: Là những hộ được xác định theo chuẩn nghèo của Chính phủ từng thời kỳ.
 •  Hộ nghèo không được vay vốn bao gồm:
  Hộ không còn sức lao động, hộ độc thân đang trong thời gian thi hành án; hộ lười biếng không chịu lao động; hộ mắc các tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp...
 • Những hộ nghèo thuộc diện chính sách xã hội như: Già cả neo đơn, tàn tật, thiếu ăn  do ngân sách Nhà nước trợ cấp.

 • Hộ nghèo: Là những hộ được xác định theo chuẩn nghèo của Chính phủ từng thời kỳ.
 •  Hộ nghèo không được vay vốn bao gồm:
  Hộ không còn sức lao động, hộ độc thân đang trong thời gian thi hành án; hộ lười biếng không chịu lao động; hộ mắc các tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp...
 • Những hộ nghèo thuộc diện chính sách xã hội như: Già cả neo đơn, tàn tật, thiếu ăn  do ngân sách Nhà nước trợ cấp.

 • Hộ nghèo: Là những hộ được xác định theo chuẩn nghèo của Chính phủ từng thời kỳ.
 •  Hộ nghèo không được vay vốn bao gồm:
  Hộ không còn sức lao động, hộ độc thân đang trong thời gian thi hành án; hộ lười biếng không chịu lao động; hộ mắc các tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp...
 • Những hộ nghèo thuộc diện chính sách xã hội như: Già cả neo đơn, tàn tật, thiếu ăn  do ngân sách Nhà nước trợ cấp.

 • Hộ nghèo: Là những hộ được xác định theo chuẩn nghèo của Chính phủ từng thời kỳ.
 •  Hộ nghèo không được vay vốn bao gồm:
  Hộ không còn sức lao động, hộ độc thân đang trong thời gian thi hành án; hộ lười biếng không chịu lao động; hộ mắc các tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp...
 • Những hộ nghèo thuộc diện chính sách xã hội như: Già cả neo đơn, tàn tật, thiếu ăn  do ngân sách Nhà nước trợ cấp.
Bạn còn thắc mắc hãy để chuyên gia của chúng tôi tư vấn cho bạn

Bạn còn thắc mắc hãy để chuyên gia của chúng tôi tư vấn cho bạn

Liên hệ ngay