Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ

Ưu đãi khi vay tại ngân hàng chính sách xã hội

Lãi suất cạnh tranh

Lãi suất cạnh tranh

 • Lãi suất cho vay: 0,55%/tháng (6,6%/năm)
 • Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay
Thời gian linh hoạt

Thời gian linh hoạt

 • Cho vay ngắn hạn: Cho vay đến 12 tháng.
 • Cho vay trung hạn: Trên 12 tháng đến 60 tháng.
 • Cho vay dài hạn: Trên 60 tháng đến 120 tháng.

Quy trình thủ tục vay vốn

1

Tự nguyện tham gia Tổ tiết kiệm và vay vốn.

2

Hộ nghèo viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (theo mẫu in sẵn do NHCSXH cấp) gửi Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn.

3

Khi giao dịch với ngân hàng, người vay hoặc người thừa kế hợp pháp được ủy quyền phải có CMND, nếu không có CMND thì phải có Giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú.

1

Tự nguyện tham gia Tổ tiết kiệm và vay vốn.

2

Hộ nghèo viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (theo mẫu in sẵn do NHCSXH cấp) gửi Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn.

3

Khi giao dịch với ngân hàng, người vay hoặc người thừa kế hợp pháp được ủy quyền phải có CMND, nếu không có CMND thì phải có Giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú.

Các mức cho vay

100 triệu đồng
100 triệu đồng

Mức cho vay tối đa đối với một hộ nghèo

3 triệu đồng
3 triệu đồng

Cho vay sửa chữa nhà ở: Tối đa không quá 3 triệu đồng/hộ.

1,5 triệu đồng
1,5 triệu đồng

Cho vay điện thắp sáng: Tối đa không quá 1,5 triệu đồng/hộ.

10 triệu đồng
10 triệu đồng

Cho vay nước sạch: Tối đa không quá 10 triệu đồng/công trình/hộ.

Hỗ trợ
Hỗ trợ

Tiền học phí, tiền xây dựng trường, tiền sách giáo khoa và tiền quần áo đồng phục.

Kinh doanh
Kinh doanh

Còn lại là cho vay để sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

 • Hộ nghèo: Là những hộ được xác định theo chuẩn nghèo của Chính phủ từng thời kỳ.
 •  Hộ nghèo không được vay vốn bao gồm:
  Hộ không còn sức lao động, hộ độc thân đang trong thời gian thi hành án; hộ lười biếng không chịu lao động; hộ mắc các tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp...
 • Những hộ nghèo thuộc diện chính sách xã hội như: Già cả neo đơn, tàn tật, thiếu ăn  do ngân sách Nhà nước trợ cấp.

 • Hộ nghèo: Là những hộ được xác định theo chuẩn nghèo của Chính phủ từng thời kỳ.
 •  Hộ nghèo không được vay vốn bao gồm:
  Hộ không còn sức lao động, hộ độc thân đang trong thời gian thi hành án; hộ lười biếng không chịu lao động; hộ mắc các tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp...
 • Những hộ nghèo thuộc diện chính sách xã hội như: Già cả neo đơn, tàn tật, thiếu ăn  do ngân sách Nhà nước trợ cấp.

 • Hộ nghèo: Là những hộ được xác định theo chuẩn nghèo của Chính phủ từng thời kỳ.
 •  Hộ nghèo không được vay vốn bao gồm:
  Hộ không còn sức lao động, hộ độc thân đang trong thời gian thi hành án; hộ lười biếng không chịu lao động; hộ mắc các tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp...
 • Những hộ nghèo thuộc diện chính sách xã hội như: Già cả neo đơn, tàn tật, thiếu ăn  do ngân sách Nhà nước trợ cấp.

 • Hộ nghèo: Là những hộ được xác định theo chuẩn nghèo của Chính phủ từng thời kỳ.
 •  Hộ nghèo không được vay vốn bao gồm:
  Hộ không còn sức lao động, hộ độc thân đang trong thời gian thi hành án; hộ lười biếng không chịu lao động; hộ mắc các tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp...
 • Những hộ nghèo thuộc diện chính sách xã hội như: Già cả neo đơn, tàn tật, thiếu ăn  do ngân sách Nhà nước trợ cấp.

 • Hộ nghèo: Là những hộ được xác định theo chuẩn nghèo của Chính phủ từng thời kỳ.
 •  Hộ nghèo không được vay vốn bao gồm:
  Hộ không còn sức lao động, hộ độc thân đang trong thời gian thi hành án; hộ lười biếng không chịu lao động; hộ mắc các tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp...
 • Những hộ nghèo thuộc diện chính sách xã hội như: Già cả neo đơn, tàn tật, thiếu ăn  do ngân sách Nhà nước trợ cấp.
Bạn còn thắc mắc hãy để chuyên gia của chúng tôi tư vấn cho bạn

Bạn còn thắc mắc hãy để chuyên gia của chúng tôi tư vấn cho bạn

Liên hệ ngay