Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ

Hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội

Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2024

21/02/2024

NHCSXH triển khai nhiệm vụ năm 2024

06/01/2024

(VBSP News) Ngày 06/1/2024, tại Hà Nội, NHCSXH tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2024. Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng chủ trì Hội nghị. Hội nghị được triển khai trực tuyến đến các điểm cầu tại NHCSXH các tỉnh, thành phố và cấp huyện.
1

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Clip: Hoàn thành giải ngân 38.400 tỷ đồng phục hồi kinh tế (VTV1 - 18h00 - 6.1.2024)

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc cho biết: Năm 2023, NHCSXH đã chủ động bám sát Nghị quyết của Chính phủ; Chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Nghị quyết của Hội đồng quản trị NHCSXH để tập trung chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động, kịp thời giải ngân đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, đặc biệt giải ngân kịp thời đến khách hàng vay vốn các chương trình tín dụng được giao chỉ sau hơn 01 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 181/NQ-CP ngày 02/11/2023 của Chính phủ.

2

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị

Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đến 31/12/2023 đạt trên 346 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 49 nghìn tỷ đồng (+17%) so với năm 2022; trong đó nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 39.174 tỷ đồng, tăng 8.573 tỷ đồng so với năm 2022, một số chi nhánh có số tuyệt đối nguồn vốn nhận ủy thác tăng cao, như: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc,…

6

Phó Tổng Giám đốc Lê Thị Đức Hạnh báo cáo kết quả hoạt động NHCSXH năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Trong năm 2023, tổng doanh số cho vay toàn hệ thống đạt 108.044 tỷ đồng, với hơn 2,2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Đến 31/12/2023, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt gần 332 nghìn tỷ đồng, với hơn 6,8 triệu khách hàng còn dư nợ.

Hoàn thành 100% kế hoạch về cho vay phục hồi và phát triển KT-XH

Đến hết năm 2023, dư nợ cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đạt 38.400 tỷ đồng, với 615,6 nghìn lượt khách hàng được vay vốn, đạt 100% kế hoạch được giao trong 02 năm 2022 - 2023.
NHCSXH đã giải ngân tổng số vốn vay các chương trình tín dụng chính sách được hỗ trợ lãi suất 2% đạt 158.994 tỷ đồng, cho hơn 3,3 triệu khách hàng; thực hiện hỗ trợ lãi suất với tổng số tiền cả giai đoạn 2022 - 2023 là 2.995,2 tỷ đồng.

Trong năm, vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho trên 790 nghìn lao động, trong đó giúp gần 8,6 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và trên 2.000 người vừa chấp hành xong án phạt tù có việc làm; giúp gần 97.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; giải ngân hơn 4.000 hộ gia đình vay vốn mua máy vi tính và thiết bị học trực tuyến cho học sinh, sinh viên; xây dựng trên 1.435 nghìn công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng 1.383 căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, hơn 15.000 căn nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp… góp phần ổn định và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đầu tư tín dụng ưu đãi các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

5

Đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu địa phương

Tổng Giám đốc nhấn mạnh, kết quả đạt được năm 2023 là nhờ sự quan tâm sâu sắc của các cấp Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự hỗ trợ của các Bộ, Ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương; sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của HĐQT, Ban điều hành; sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị nhận ủy thác cùng sự quyết tâm, trách nhiệm của các đơn vị trong hệ thống từ Hội sở chính đến các chi nhánh tỉnh, thành phố.

4

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương

Về phương hướng hoạt động năm 2024, Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị trong toàn hệ thống tiếp tục tham mưu Chính phủ, các Bộ, Ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW và Quyết định số 1630/QĐ-TTg trọng tâm, ưu tiên bố trí bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác góp phần triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp tại Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030.
Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2024 ngay khi được Thủ tướng Chính phủ giao. Cùng với đó, không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, theo đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống.
Nhắc lại định hướng của ngành Ngân hàng trong năm 2024 và giai đoạn tới, Tổng Giám đốc yêu cầu hệ thống tiếp tục tập trung thực hiện chuyển đổi số, triển khai các dự án trọng tâm nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính - ngân hàng toàn diện cho các đối tượng khách hàng của NHCSXH.
Cuối cùng, Tổng Giám đốc yêu cầu hệ thống tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với tín dụng chính sách xã hội cũng như vai trò, hiệu quả hoạt động của NHCSXH. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động; đánh giá, khen thưởng kịp thời những cán bộ có thành tích xuất sắc, đặc biệt là cán bộ cấp cơ sở nhằm động viên, khích lệ cán bộ trong toàn hệ thống hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Nhân dịp này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng NHCSXH cũng đã công bố các Quyết định khen thưởng của Tổng Giám đốc đối với các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và phát động thi đua năm 2024 với các chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

6

Tổng Giám đốc chúc mừng các đơn vị xuất sắc danh hiệu Nhất, Nhì, Ba hệ thống NHCSXH năm 2023

7

11 chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố đạt danh hiệu xuất sắc Nhất khu vực năm 2023

8

9

10

Các đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc Nhất, Nhì, Ba các chuyên đề thi đua năm 2023

11

12

13

14

15

16

Lãnh đạo NHCSXH chúc mừng các đơn vị đã nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào thành công chung của hệ thống NHCSXH năm 2023 và các danh hiệu thi đua khác

Thùy Trang - Hữu Trung - Phan Anh

Các bài viết liên quan
24/01/2024
Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội họp phiên thường kỳ quý IV năm 2023
Ngày 11/01/2024, tại Hà Nội, Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH họp phiên thường kỳ quý IV/2023. Ủy viên TW Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng - Chủ tịch HĐQT NHCSXH chủ trì phiên họp
Xem chi tiết