Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ

Vì sao nên chọn ngân hàng chính sách xã hội

Lãi suất ưu đãi

Lãi suất ưu đãi

  • Lãi suất cho vay hiện nay là 0,4%/tháng (4,8%/năm)
  • Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay
Thủ tục nhanh gọn

Thủ tục nhanh gọn

  • Hồ sơ đơn giản
  • Quy trình thủ tục nhanh gọn
  • Thời hạn vay linh hoạt

Quy trình thủ tục vay vốn

1

Bước 1. Người vay - Các thành viên hộ gia đình từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, thỏa thuận và lập Giấy ủy quyền (mẫu số 01/UQ) cho 01 trong số các thành viên là đại diện đứng tên người vay và thực hiện các giao dịch với NHCSXH trước sự chứng kiến của Trưởng thôn (Giấy ủy quyền được nộp cho Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn). - Tự nguyện gia nhập Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại nơi cư trú hợp pháp; - Viết Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/NƠXH) kèm các giấy tờ chứng minh về đối tượng và thực trạng nhà ở, điều kiện thu nhập, điều kiện cư trú gửi Ban quản lý Tổ TK&VV.

2

Bước 2. Ban quản lý Tổ TK&VV - Tổ chức họp Tổ TK&VV để bổ sung tổ viên (nếu có) và bình xét cho vay công khai theo Biên bản họp (mẫu số 10C/TD); - Lập Danh sách đề nghị vay vốn nhà ở xã hội tại NHCSXH (mẫu số 03a/NƠXH) kèm Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/NƠXH) của các tổ viên Tổ TK&VV và các giấy tờ chứng minh về đối tượng và thực trạng nhà ở, điều kiện thu nhập, điều kiện cư trú trình Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã xác nhận.

3

Bước 3. UBND cấp xã - Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch vốn được giao, Ban giảm nghèo cấp xã tổng hợp Hồ sơ vay vốn của các Tổ TK&VV và lập Danh sách đề nghị vay vốn nhà ở xã hội tại NHCSXH (mẫu số 03b/NƠXH) trình Chủ tịch UBND cấp xã xác nhận; - UBND cấp xã xác nhận trên Danh sách đề nghị vay vốn nhà ở xã hội tại NHCSXH (mẫu số 03b/NƠXH) và gửi trả toàn bộ hồ sơ vay vốn cho Ban quản lý Tổ TK&VV để gửi đến NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

4

Bước 4. NHCSXH nơi thực hiện thủ tục: Khi nhận được hồ sơ vay vốn do Ban quản lý Tổ TK&VV gửi đến, NHCSXH nơi thực hiện thủ tục xem xét, Thông báo cho người vay (mẫu số 07/NƠXH) mang hồ sơ vay vốn theo quy định đến Ngân hàng làm thủ tục vay vốn;

5

Bước 5. Người vay nộp các giấy tờ theo Thông báo nhận hồ sơ vay vốn (mẫu số 07/NƠXH) cho NHCSXH nơi thực hiện thủ tục;

6

Bước 6. NHCSXH nơi thực hiện thủ tục: Sau khi thẩm định Hồ sơ vay vốn, NHCSXH nơi thực hiện thủ tục gửi Thông báo phê duyệt cho vay (mẫu số 04a/NƠXH) hoặc Thông báo từ chối cho vay (mẫu số 04b/NƠXH) đến người vay.

Các mức cho vay

Trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội
Trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội

Tối đa không quá 80% giá trị của hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Trường hợp xây dựng mới, hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở
Trường hợp xây dựng mới, hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở

không quá 70% giá trị của tài sản bảo đảm tiền vay

Vay trực tiếp
Vay trực tiếp

NHCSXH thực hiện cho vay trực tiếp tại Sở giao dịch, trụ sở chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố hoặc trụ sở Phòng giao dịch NHCSXH quận, huyện.

Thời hạn tối đa 25 năm
Thời hạn tối đa 25 năm

Thời hạn cho vay tối đa 25 năm kể từ khi giải ngân món vay đầu tiên

Những điều cần biết

 Những điều cần biếtBước 1. Người vay
- Các thành viên hộ gia đình từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, thỏa thuận lập Giấy ủy quyền (mẫu số 01/UQ) cho 01 trong số các thành viên đại diện đứng tên người vay và thực hiện các giao dịch với NHCSXH trước sự chứng kiến của Trưởng thôn (Giấy ủy quyền được nộp cho Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn).
- Tự nguyện gia nhập Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại nơi cư trú hợp pháp;
- Viết Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/NƠXH) kèm các giấy tờ chứng minh về đối tượng và thực trạng nhà ở, điều kiện thu nhập, điều kiện cư trú gửi Ban quản lý Tổ TK&VV.  
Bước 2. Ban quản lý Tổ TK&VV
- Tổ chức họp Tổ TK&VV để bổ sung tổ viên (nếu có) và bình xét cho vay công khai theo Biên bản họp (mẫu số 10C/TD);
- Lập Danh sách đề nghị vay vốn nhà ở xã hội tại NHCSXH (mẫu số 03a/NƠXH) kèm Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/NƠXH) của các tổ viên Tổ TK&VV và các giấy tờ chứng minh về đối tượng và thực trạng nhà ở, điều kiện thu nhập, điều kiện cư trú trình Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã xác nhận.
Bước 3. UBND cấp xã
- Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch vốn được giao, Ban giảm nghèo cấp xã tổng hợp Hồ sơ vay vốn của các Tổ TK&VV và lập Danh sách đề nghị vay vốn nhà ở xã hội tại NHCSXH (mẫu số 03b/NƠXH) trình Chủ tịch UBND cấp xã xác nhận;
- UBND cấp xã xác nhận trên Danh sách đề nghị vay vốn nhà ở xã hội tại NHCSXH (mẫu số 03b/NƠXH) và gửi trả toàn bộ hồ sơ vay vốn cho Ban quản lý Tổ TK&VV để gửi đến NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.
Bước 4. NHCSXH nơi thực hiện thủ tục: Khi nhận được hồ sơ vay vốn do Ban quản lý Tổ TK&VV gửi đến, NHCSXH nơi thực hiện thủ tục xem xét, Thông báo cho người vay (mẫu số 07/NƠXH) mang hồ sơ vay vốn theo quy định đến Ngân hàng làm thủ tục vay vốn;
Bước 5. Người vay nộp các giấy tờ theo Thông báo nhận hồ sơ vay vốn (mẫu số 07/NƠXH) cho NHCSXH nơi thực hiện thủ tục;
Bước 6. NHCSXH nơi thực hiện thủ tục: Sau khi thẩm định Hồ sơ vay vốn, NHCSXH nơi thực hiện thủ tục gửi Thông báo phê duyệt cho vay (mẫu số 04a/NƠXH) hoặc Thông báo từ chối cho vay (mẫu số 04b/NƠXH) đến người vay.

Bạn còn thắc mắc hãy để chuyên gia của chúng tôi tư vấn cho bạn

Bạn còn thắc mắc hãy để chuyên gia của chúng tôi tư vấn cho bạn

Liên hệ ngay