Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ

Vì sao nên chọn ngân hàng chính sách xã hội

Lãi suất cạnh tranh

Lãi suất cạnh tranh

 • Lãi suất cho vay hiện nay là 0,75%/tháng (9%/năm).
 • Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất trong hạn.
Thủ tục nhanh gọn

Thủ tục nhanh gọn

 • Hồ sơ đơn giản
 • Quy trình thủ tục nhanh gọn
 • Thời hạn vay linh hoạt

Quy trình thủ tục vay vốn

1

Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn
(mẫu số 01/TD) gửi Tổ tiết kiệm và vay vốn.

2

Tổ tiết kiệm và vay vốn nhận hồ sơ xin vay của người vay, tiến hành tổ chức họp Tổ để thảo luận, bình xét cho vay, kiểm tra các yếu tố trên Giấy đề nghị vay vốn, đối chiếu với đối tượng xin vay đúng với chính sách vay vốn của Chính phủ.

3

Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã trên Giấy đề nghị vay vốn của từng người vay kèm Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD), Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn gửi bộ hồ sơ xin vay đến NHCSXH nơi cho vay để làm thủ tục phê duyệt.

1

Tự nguyện tham gia Tổ tiết kiệm và vay vốn.

2

Hộ nghèo viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (theo mẫu in sẵn do NHCSXH cấp) gửi Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn.

3

Khi giao dịch với ngân hàng, người vay hoặc người thừa kế hợp pháp được ủy quyền phải có CMND, nếu không có CMND thì phải có Giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú.

Các mức cho vay

50 triệu đồng
50 triệu đồng

Mức vốn cho vay đối với một hộ tối đa là 50 triệu đồng.

100 triệu đồng
100 triệu đồng

Trong một số trường hợp cụ thể, mức cho vay của một hộ có thể trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

100 triệu đồng
100 triệu đồng

Một hộ phải thực hiện bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay.

100 triệu đồng
100 triệu đồng

Đối với người vay trên 50 triệu đến 100 triệu đồng: NHCSXH thực hiện cho vay trực tiếp.

50 triệu đồng
50 triệu đồng

NHCSXH thực hiện cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình cho vay cho các tổ chức chính trị - xã hội và thông qua Tổ tiết kiệm

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

 • Hộ nghèo: Là những hộ được xác định theo chuẩn nghèo của Chính phủ từng thời kỳ.
 •  Hộ nghèo không được vay vốn bao gồm:
  Hộ không còn sức lao động, hộ độc thân đang trong thời gian thi hành án; hộ lười biếng không chịu lao động; hộ mắc các tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp...
 • Những hộ nghèo thuộc diện chính sách xã hội như: Già cả neo đơn, tàn tật, thiếu ăn  do ngân sách Nhà nước trợ cấp.

 • Hộ nghèo: Là những hộ được xác định theo chuẩn nghèo của Chính phủ từng thời kỳ.
 •  Hộ nghèo không được vay vốn bao gồm:
  Hộ không còn sức lao động, hộ độc thân đang trong thời gian thi hành án; hộ lười biếng không chịu lao động; hộ mắc các tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp...
 • Những hộ nghèo thuộc diện chính sách xã hội như: Già cả neo đơn, tàn tật, thiếu ăn  do ngân sách Nhà nước trợ cấp.

 • Hộ nghèo: Là những hộ được xác định theo chuẩn nghèo của Chính phủ từng thời kỳ.
 •  Hộ nghèo không được vay vốn bao gồm:
  Hộ không còn sức lao động, hộ độc thân đang trong thời gian thi hành án; hộ lười biếng không chịu lao động; hộ mắc các tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp...
 • Những hộ nghèo thuộc diện chính sách xã hội như: Già cả neo đơn, tàn tật, thiếu ăn  do ngân sách Nhà nước trợ cấp.

 • Hộ nghèo: Là những hộ được xác định theo chuẩn nghèo của Chính phủ từng thời kỳ.
 •  Hộ nghèo không được vay vốn bao gồm:
  Hộ không còn sức lao động, hộ độc thân đang trong thời gian thi hành án; hộ lười biếng không chịu lao động; hộ mắc các tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp...
 • Những hộ nghèo thuộc diện chính sách xã hội như: Già cả neo đơn, tàn tật, thiếu ăn  do ngân sách Nhà nước trợ cấp.

 • Hộ nghèo: Là những hộ được xác định theo chuẩn nghèo của Chính phủ từng thời kỳ.
 •  Hộ nghèo không được vay vốn bao gồm:
  Hộ không còn sức lao động, hộ độc thân đang trong thời gian thi hành án; hộ lười biếng không chịu lao động; hộ mắc các tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp...
 • Những hộ nghèo thuộc diện chính sách xã hội như: Già cả neo đơn, tàn tật, thiếu ăn  do ngân sách Nhà nước trợ cấp.
Bạn còn thắc mắc hãy để chuyên gia của chúng tôi tư vấn cho bạn

Bạn còn thắc mắc hãy để chuyên gia của chúng tôi tư vấn cho bạn

Liên hệ ngay