Phần thưởng cao quý

Huân chương Độc lập hạng Nhì

huan-chuong-doc-lap-hang-2ahuan-chuong-doc-lap-hang-2

Huân chương Độc lập hạng Ba

Huan-chuong-doc-lap-hang-3.11 Huan-chuong-doc-lap-hang-3.2

Huân chương Lao động hạng nhìHuan-chuong-doc-lap-hang-2.1 Huan-chuong-doc-lap-hang-2.2

 

Trả lời