Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ

Phóng sự

Sắp diễn ra Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tín dụng chính sách xã hội với vấn đề thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội”

04/01/2024

Sắp diễn ra Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tín dụng chính sách

xã hội với vấn đề thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội” 456

Các bài viết liên quan
20/02/2024
Hoạt động tín dụng chính sách luôn hướng về người nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội
Hoạt động tín dụng chính sách luôn hướng về người nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội
Xem chi tiết
01/03/2024
Đồng bằng sông Hồng tạo việc làm tại chỗ (VTV1 - 17h30 - 28.2.2024)
Đồng bằng sông Hồng tạo việc làm tại chỗ (VTV1 - 17h30 - 28.2.2024)
Xem chi tiết
12/03/2024
Tập trung nguồn lực tạo việc làm (VTV1 - 16h00 - 10.3.2024)
Xem chi tiết