Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ

Giảm nghèo bền vững

Thay đổi cách nghĩ thoát nghèo (VTV1 16h00 - 14/02/2024)

21/02/2024

Thay đổi cách nghĩ thoát nghèo (VTV1 16h00 - 14/02/2024

                                                                                           

Các bài viết liên quan
14/11/2023
Rút ngắn chặng đường giảm nghèo bền vững bằng tri thức
(VBSP News) Chỉ số quan trọng nhất để đánh giá mức độ phát triển của một quốc gia không phải GDP mà là HDI (chỉ số phát triển con người), trong đó có tiêu chí tri thức. Đặc biệt với khu vực nông nghiệp nông thôn, miền núi và đồng bào DTTS, việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao là chìa khóa then chốt rút ngắn chặng đường giảm nghèo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế. Nhìn nhận rõ vấn đề đó, trong dặm dài hành trình phát triển của mình NHCSXH đã giúp triệu học sinh hiện thực hóa giấc mơ bước vào cánh cửa các trường Đại học, Cao đằng. Và nhiều trong số họ đang trở về quê tiếp tục sự nghiện phát triển con người, giảm nghèo bền vững bằng tri thức.
Xem chi tiết